Vymení Únia slobodu za bezpečnosť?

 

Pozadie

Hovorca komisára Frattiniho, Friso Roscam Abbing povedal, že poskytovanie údajov o leteckých pasažieroch (PNR) európskym vládam je jednou z jeho priorít, aj napriek faktu, že formálne Komisii zatiaľ návrh nepredložil. Cieľom tohto opatrenia je posilniť bezpečnosť v súvislosti so zmarenými teroristickými útokmi na britské lietadlá smerujúce do USA.

V súčasnosti nefunguje v EÚ žiadny systém, vďaka ktorému by mali vlády prístup k databázam obsahujúcim mená a adresy cestujúcich, ale aj informácie o ich kreditných kartách, e-mailových adresách, telefónnych číslach, požičaných autách, či rezerváciách hotela.

Otázky

Abbing povedal: „Informácie budú poskytnuté vláde tej krajiny, do ktorej pasažier cestuje a budú použité len na protiteroristické účely“. Údaje sa budú uchovávať po dobu troch rokov.

Je veľmi pravdepodobné, že Frattini bude mať s presadením svojho návrhu problémy. V snahe vyhovieť požiadavkám USA v rámci ich boja s terorizmom, podpísala Rada v máji 2004 dohodu, na základe ktorej museli letecké spoločnosti poskytovať osobné údaje tých pasažierov, ktorí leteli z EÚ do, alebo cez USA.

Skupiny na ochranu občianskych slobôd a Európsky parlament sa problému okamžite chopili s tvrdením, že táto dohoda nezaistí dostatočnú ochranu Európanom letiacim do USA.

septembri 2004 predložil Parlament prípad Európskemu súdnemu dvoru. Komisiu obvinil zo zneužívania svojich právomocí a z porušovania základných práv. Vyzval na anulovanie rozhodnutia Rady.

Súd poskytol svoje stanovisko 30. mája 2006, v ktorom potvrdil, že rozhodnutie Rady „nie je zákonne podložené”. Súd dal Únii a USA čas na prehodnotenie dohody do konca septembra 2006. Podľa svojho vyjadrenia, nebudú predstavitelia EÚ dohodu meniť, ale aj napriek odporu Parlamentu, sa budú usilovať o jej zosúladenie s európskym právom.

Aj napriek tomu, že vo Frattiniho návrhu sa nehovorí o poskytovaní údajov tretím krajinám, je veľmi pravdepodobné, že jeho obsah bude podobný obsahu dohody z mája 2004.

Pozície

Friso Roscam Abbing povedal, že poskytovanie PNR európskym vládam „je súčasťou arzenálu nástrojov, ktoré by mali byť k dispozícii prinajmenšom inštitúcie presadzujúce právo”. Podľa návrhu by PNR nemalo obsahovať údaje o náboženstve, alebo zdravotnom stave cestujúceho. „Musíme predložiť taký návrh, ktorý nebude porušovať základné práva, ale bude mať pre spravodajcov zmysel”.

Britský minister vnútra John Reid povedal: „Keďže čelíme hrozbe masovej vraždy, musíme sa vyrovnať s faktom, že práva jednotlivca, ktoré si tak ceníme, musia byť v rovnováhe s kolektívnym právom na ochranu a bezpečnosť a spravodlivosťou, ktorú vyžadujú naši občania“.

Doktor Chris Pounder, špecialista na ochranu údajov povedal: „Komisia sa vydala cestou zneužitia rozhodnutia Súdu. Oznámila, že obsah súčasnej dohody Súd nekritizoval, a preto môže pokračovať… To však nie je pravda. Súd povedal, že dohoda je nezákonná, a preto sa detailne nezaoberal problémami ochrany údajov, ktoré vzniesol Parlament. Tie stále zostávajú”.

Nasledujúce kroky

  • 6. – 7. september 2006: koná sa stretnutie organizované Komisiou o bezpečnosti v leteckej doprave
  • 30. septembra 2006: konečný termín stanovený Súdom pre ukončenie poskytovania údajov o pasažieroch do USA a prehodnotenie dohody.