Výška darov pre Gruzínsko presiahla očakávania

Zdroj: Flickr

Celkový objem finančnej injekcie dosiahol výšku 3,7 miliardy dolárov z verejných zdrojov a 850 miliónov dolárov od súkromných donorov. EÚ z donorskej konferencie vyšla ako najväčší verejný darca, prisľúbila Gruzínsku 863 miliónov eur (1,1 milardy dolárov) do roku 2011. Za EÚ sa vo výške pomoci umiesnili USA s jednou miliardou dolárov a Medzinárodný menový fond s necelou miliardou dolárov. Japonsko prisľúbilo 200 milióv amerických dolárov.

Európska pomoc zahŕňa prostriedky Európskej komisie, všetkých 27 členských štátov a Európskej investičnej banky. Exekutíva EÚ pokryje takmer dve tretiny z celkovej európskej pomoci, až 500 miliónov eur. Šéf Komsie to označil za  „morálny imperatív“ a pomoc pre „suseda v núdzi.“

“Je to oveľa viac ako sme dúfali a preto si myslím, že je to radostný deň”, povedala o objeme pomoci komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner. 4,5 miliardy dolárov aj podľa gruzínskeho premiéra Lada Gurgenidzeho “vysoko prevyšuje očakávania, ktoré sme mali (..) V časoch ako sú tieto, preukázanie takejto podpory je niečo, na čo žiadny Gruzínec nikdy nezabudne”.

Podľa komisárky Ferrero-Waldner, financie by sa mali použiť na tri kľúčové ciele: znovuvybudovanie strategickej infraštruktúry vrátane energetických zariadení, podpora investícií a zabezpečenie potravín a príbytku pre ľudí v núdzi.

Svetová banka odhadla potreby krajiny na 3,5 miliardy dolárov do konca roka 2010, pričom celková výška vojnových škôd sa rovná jednej miliarde amerických dolárov.

Lídri gruzínskej opozície zaslali konferencii otvorený list, v ktorom vyzvali lídrov, aby prísne monitorovali alokáciu zdrojov. Ferrero-Waldner dala jasne najavo, že peniaze budú slúžiť len na rekonštrukciu krajiny a humanitárnu pomoc, nie na posilnenie administratívy prezidenta Michaila Saakašviliho, ktorého opozícia obviňuje z toho, že vyprovokoval nedávnu ruskú vojenskú intervenciu.

Všetci účastníci donorskej konferencie zdôraznili jasnú podporu pre gruzínsku územnu integritu a rozhodnutie nepozvať Rusko zdôvodnili tým, že táto konferencia mala ukázať solidaritu s bývalou sovietskou republikou.

EÚ prisľúbila, že v blízkej budúcnosti posilní svoje vzťahy s Tbilisi, žiadne konkrétne opatrenia ale neoznámila.