Za akých podmienok dať USA osobné údaje Európanov?

Ppo tom, čo poslanci Európskeho parlamentu rozvírili hladinu v snahe zabezpečiť ochranu osobných údajov Európanov v americkom proti-teroristickom vyšetrovaní sa Európska únia snaží pripraviť dohodu s USA, ktorá by definovala mantinely. 

Veľká Británia, Česká republika, Švédsko a Nemecko budú na dnešnej Rade ministrov spravodlivosti a vnútra žiadať, aby sa k podmienkam pripravovanej dohody mohli vyjadriť aj ich národné parlamenty.

„Chceme mať miesto za stolom, ak ide o oblasti zdieľaných kompetencií“, povedal nemenovaný diplomat z krajiny EÚ.

V slovníku EÚ to znamená, že spomínané krajiny chcú, aby mala dohoda so Spojenými štátmi podobu zmiešanej zmluvy, pri ktorej by do rozhodovania mohli byť zapojené aj národné parlamenty.

Európsky parlament s takýmto postupom nesúhlasí: „Nemala by to byť zmiešaná dohoda, trvalo by to príliš dlho, kým by sme takto prišli k dohode s USA“, povedal Philip Albrecht, nemecký europoslanec z frakcie Zelených, ktorý je zástupcom EP pre túto úpravu.

Hoci sa Európsky parlament nepodieľa na písaní dohody, na jej konečné schválenie bude potrebný jeho súhlas. Inými slovami, má právo veta.

Veľká Británia a Česká republika žiadajú, aby budúca dohoda explicitne uvádzala, že nebude prekračovať bilaterálne dohody o ochrane údajov, ktoré tieto krajiny s Washingtonom majú.

Hoci tento názor zdieľajú aj ďalšie krajiny, pozorovatelia predpokladajú, že na Rade ministrov sa dosiahne kvalifikovaná väčšina, čím dostane Európska komisia mandát aby dohodu dojednala.

Výsledný dokument by mal pojednávať o všeobecných základných právach a jeho dopad na národnú bezpečnosť by mal byť len minimálny.

Nemecká snaha zainvolvovať do rokovaní Bundestag korešponduje s rozhodnutím nemeckého ústavného súdu v spore o Lisabonskú zmluvu, ktorý Bundestagu prisúdil väčšie kontrolné právomoci v európskych otázkach.