Za nedodržiavanie azylových pravidiel hrozí súd

(zdroj: Súdny dvor Európskej únie)

Európska komisia žiada od členských štátov únie dôsledné plnenie Dublinského nariadenia. V opačnom prípade im hrozí konanie pred Súdnym dvorom EÚ (ECJ) v Luxemburgu.

Hovorkyňa Komisie Natasha Bertaudová uviedla, že počet krajín, ktorým európska exekutíva vyčíta neplnenie povinností dosahuje dvojciferný počet. Viac informácií nateraz odmieta zverejniť: „Nemôžem ísť viac do detailov, pretože sa jedná o konanie, ktoré predchádza samotnému súdnemu procesu, čo bežne verejne nekomentujeme.“

„Cieľom nie je dostať štáty pred súd, ale chceme, aby sa dodržiavali platné pravidlá,“ vysvetlila hovorkyňa motiváciu tzv. administratívneho listu.

Súdny dvor v minulosti riešil 32 prípadov porušenia azylového práva v 18 krajinách únie, Slovensko medzi nimi chýba. Pribudnú však procesy voči novým štátom.

Na základe nariadenia Dublin II je za azylový proces zodpovedná tá krajina EÚ, v ktorej migranti prvýkrát vstúpili na územie Európskej únie. Žiadatelia o azyl majú napríklad dostať stravu a ubytovanie a majú im byť úradne odobraté odtlačky prstov.

Migrantov nemožno „hádzať do jedného vreca“

Kolektívne vyhostenie migrantov je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach. Rozhodol o tom v pondelok verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.

V prípade z roku 2011 porušili talianske úrady práva troch Tunisanov, ktorí sa počas Arabskej jari doplavili na ostrov Lampedusa. Ich deportácia bola nezákonná, pretože ich neposudzovali individuálne. Všetci traja Afričania dostali identické rozhodnutie o vyhostení. Súd Talianom nariadil každého odškodniť vo výške 10 tisíc eur a uhradiť náklady súdneho konania.

Európska únia ako jeden z nástrojov moči bezprecedentnej migračnej vlne zvažuje aj zavedenie mapy tzv. bezpečných krajín. To by znamenalo urýchlené odmietanie žiadostí o azyl. Sudcovia ESĽP, ktorí o prípade rozhodovali, dodali, že únia by nemala zneužívať bilaterálne dohody s krajinami pôvodu.

Generálny tajomník Rady Európy na margo rozhodnutia povedal: „Dnešný rozsudok je aktuálnou pripomienkou, že so žiadateľmi o azyl a s migrantmi sa musí zaobchádzať ako s ľudskými bytosťami s rovnakými základnými právami, ako majú všetci ostatní.“

EurActiv.sk/TASR