Zbrojné kontrakty online

Krátka správa

Podľa informácií denníka Financial Times spúšťa dnes Európska obranná agentúra internetový portál, ktorý má spojiť zbrojárske podniky s menšími subkontraktormi. Väčšie podniky na ňom budú inzerovať ponuky na kontrakty, čím budú môcť nájsť pre nich dovtedy neznámych subkontraktorov.

Vznik portálu je ďalšou z aktivít, ktorá má zefektívniť európsky obranný trh. Jeho nízka výkonnosť je prisudzovaná aj faktu, že v EÚ dodnes existuje predovšetkým 27 rôznych národných trhov, ktoré si štáty chránia, a nie jednej spoločný. S tým súvisí aj jeho nízka transparentnosť.

V EÚ už vzniklo niekoľko iniciatív, ktoré majú tieto nedostatky odstrániť. Zbližovaniu obranných politík členských krajín má pomáhať Európska obranná agentúra (EDA), pre zvýšenie transparentnosti vypracovala EDA dobrovoľný kódex pri obrannom obstarávaní, minulý rok (EurActiv.sk, 8. marec 2006) sa ministri obrany dohodli na pilotnom projekte spoločného programu pre výskum a vývoj v oblasti obrany.