Zdieľanie dát medzi EÚ a USA vyvolalo nemecký hnev

Pozadie:

SWIFT (Spoločnosť pre medzinárodnú finančnú telekomunikáciu) je medzinárodným konzorciom, ktoré sídli v Bruseli a má 2200 členských organizácií. Zbiera a uchováva dáta z 8 tisíc bánk z dvesto krajín. Prostredníctvom SWIFT-u sa ročne vykoná 15 miliónov transakcií, čo predstavuje 4,8 miliárd eur denne.

Údaje, ktoré môže SWIFT poskytnúť vyšetrovateľom, zahŕňajú čísla bankových účtov, adresy a mená odosielateľov a prijímateľov finančných transakcií a tiež aj preposielanú sumu.

Otázky:

Hlavné nemecké politické strany vystúpili proti predbežnej dohode medzi EÚ a USA o zdieľaní citlivých dát o bankových transakciách a označili ju za hrozbu pre spoločnosť. Európski ministri zahraničných vecí totiž včera (27. júla) udelili švédskemu predsedníctvu mandát na vyjednávania dočasnej dohody so Spojenými štátmi o prístupe k údajom, ktorými disponuje spoločnosť SWIFT. Tento krok bol zdôvodnený ako potreba pri boji proti medzinárodnému terorizmu.

Nemeckí zelení sú na čele opozície voči plánom o zdieľaní týchto citlivých údajov, zdôrazňujú, že odchádzajúce zloženie Európskej komisie sa snaží obísť Európsky parlament. Federálna vláda však túto problematiku naopak neberie až tak vážne, pričom zdôrazňuje, že ide len o dočasnú dohodu.

Avšak aj strany vládnucej koalície vyzvali nemeckého ministra zahraničných vecí Franka -Waltera Steinmeiera, aby v tejto veci začal konať. Sociálnodemokratická strana SPD a Kresťanskodemokratická únia CSU vyzvali vládu, aby odstúpila od predbežnej dohody s USA a odmietla udelený mandát pre vyjednávanie.

Europoslanec za CSU Markus Ferber tvrdí, že automatické poskytovanie citlivých údajov nesmie byť dovolené, kým poslanec Wolfgang Kreissl z SPD upozornil, že nie je dôvod, aby sa táto problematika presadzovala takým bezohľadným spôsobom.

Nemecká vláda na politický tlak reagovala stratégiou „appeasementu“. Predstavitelia kabinetu trvajú na tom, že treba monitorovať a vykoreniť teroristické siete operujúce cez finančné kanály, no nie je nutné, aby sa u „drobných“ zákazníkov bánk vyvolávali strach z amerického vyšetrovania.

Medzitým podpredseda Komisie Jacques Barrot, ktorý je zodpovedný za právo, slobodu a bezpečnosť vo svojom stanovisku uviedol, že USA by nedostali bianko šek, tak ako o tom uvažujú niektorí kritici. „Americké orgány by mali prístup k relevantným dátam a to len po právnom overení a pod prísnou kontrolou.“

Okrem toho dodal, že dohoda je len dočasná, do vyjednávania o definitívnej by bol zapojený aj Európsky parlament, hneď ako by bola v platnosti Lisabonská zmluva. „Bolo by extrémne nebezpečné prestať v tomto bode s kontrolou a monitorovaním toku informácií,“ upozornil.

Nemecký týždenník Die Zeit poukázal, že USA majú záujem o údaje zo SWIFT-u už dlhodobo. V roku 2006 USA prinútili manažment spoločnosti, aby CIA poskytli údaje o transakciách, keďže server je na americkom území. Podľa novín spoločnosť preto plánuje presťahovať server pre európskych klientov do Švajčiarska. Táto snaha však môže byť nakoniec márna, pretože Brusel chce informácie sprístupniť USA tak či tak.