Mafiánske peniaze do štátnych pokladníc

Zdroj: Rada EÚ

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová oznámila, že navrhovaná smernica by zjednodušila existujúce pravidlá a vyplnila by medzery, ktoré doteraz pomáhali zločincom. Otvorila by dvere konfiškácii majetkov už pred vyhlásením rozsudku.

Podľa nej boli pravidlá v jednotlivých krajinách EÚ príliš odlišné a doteraz sa podarilo zhabať len minimum kriminálnych aktív.

Tieto peniaze sú často investované do zlata, jácht, dostihových koní a drahých áut, hovorí  Malmströmová. Podľa nej sa majú peniaze vrátiť do legálnej ekonomiky.

Komisárka trvá na tom, že takáto iniciatíva je ešte dôležitejšia v čase krízy, keďže peniaze by mohli byť investované do sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, škôl, alebo vrátené obetiam.

“Hovoríme o obrovských sumách,” povedala. “Musíme zločincov zasiahnuť na ich citlivé miesto tak, že pôjdeme po ich peniazoch. Musíme ich zisky dostať nazad do legálnej ekonomiky, hlavne v týchto krízových časoch. Uplatňovanie zákonov a súdna moc musia mať lepšie nástroje na sledovanie týchto peňazí.”

Novinkou v tomto legislatívnom návrhu je konfiškácia, ktorá nie je naviazaná na konkrétny rozsudok, ktorá sa uplatňuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Majetok, ktorý nie je prepojený s konkrétnym zločinom, ale je jasným výsledkom kriminálnej aktivity
  • Majetok prevedený na tretiu stranu, ktorá by si mala byť vedomá, že tieto peniaze pochádzajú z kriminálnej aktivity
  • Ak je podozrivý zosnulý, trvalo chorý, alebo ušiel
  • Možnosť zmraziť peniaze, pri ktorých hrozí, že budú sa stratia z dohľadu

Malmströmová uviedla, že návrhy by mohli zájsť ešte ďalej, ale EK chcela nájsť “rozumnú rovnováhu”. Priznala, že pre niektoré krajiny by navrhované zmeny vyžadujú väčšie úsilie, než u ostatných.

Na otázku čo by mali krajiny robiť so zhabaným majetkom, komisárka odpovedala, že každý členský štát má iné postupy a že najdôležitejšie je, aby sa bohatstvo vrátilo do legálnej ekonomiky.

Malmströmová tiež poznamenala, že tento návrh sa týka len členov EÚ a neplatí pre krajiny ako je Švajčiarsko.