Získať zbraň by malo byť ťažšie

Pozadie

Komisia navrhla zmenu 16 rokov starých pravidiel o získavaní a používaní zbraní. V uplynulých rokov sa aj Európa stala dejiskom tragických udalostí, pri ktorých študenti stieľali na školách a usmrtili spolužiakov, učiteľov i samých seba. Posledný prípad sa stal vo Fínsku, kde bolo doteraz držanie zbrane povolené od 15 rokov. V čerstvej pamäti je aj streľba na škole v nemeckom Erfurte z roku 2002.

Parlament sa odvoláva aj na výskum mimovládnej organizácie „Small Arms Survey“, kde sa v pomyselnom rebríčku najvyššieho počtu zbraní na 100 obyvateľov umiestnilo práve Fínsko s pomerom 46 zbraní na 100 obyvateľov. Za ním nasleduje Cyprus (36:100) a Švédsko (32:100). V Poľsku je podľa tejto štatistiky len jedna zbraň na 100 obyvateľov. Na Slovensku osem. 

Otázky

Tak ako v Amerike po streľbe na škole v Colombine aj v Európe sa rozpútala diskusia o pravidlách, za akých sa je možné dostať k zbrani. Navrhovaná smernica by mala sprísniť podmienky pre získanie a držbu zbraní. Tažšie by malo byť aj zaobstarať si zbraň cez internet.

Pôvodný návrh spravodajkyne úplne zakázať predaj zbraní cez inetrent narazil na pravidlá voľného trhu. Právo vlastniť zbraň by sa malo viazať na vek minimálne 18 rokovpovolenie vydávané podľa vnútroštátnych predpisov. Výnimku budú mať športovci a poľovníci.

Pod nové pravidlá by mala spadať aj munícia a jednotlivé časti zbraní. Pod drobnohľad sa dostali aj tzv. prerobené zbrane. Do tejto kategórie spadajú repliky upravené na skutočné strieľanie, ako aj vyradené zbrane, ktoré sa dostali opäť do obehu.

Poslanci tiež požadujú, aby každá zbraň obsahovala údaje ako typ registrovanej zbrane, dátum výroby, model, či  kaliber. Európska komisia navrhla, aby tieto informácie boli v národných databázach uchovávané po dobu desiatich rokov, poslanci EP požadujú dvojnásobné obdobie.

Spravodajkyňou k správe je europoslankyňa zo strany zelených Gisela Kallenbach. Tá okrem iného navrhla, aby európsky zbrojný pas bol jediným dokumnet potrebný pre športovcov a poľovníkov na prenos zbrane z jedného štátu do druhého.

Nadobúdanie strelných zbraní osobami, ktoré boli konečným rozsudkom súdu uznané vinnými zo závažných trestných činov, by malo byť  podľa správy spravodajkyne úplne zakázané.