Zjednodušenie vízového styku pre západný Balkán

Krátka správa

Dohody boli slávnostne podpísané v Bruseli komisárom pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť Francom Frattinim, ministrom vnútra predsedajúcej krajiny EÚ Rui Carlosom Pereirom a ministrami vnútra dotknutých krajín.

Občania z Albánska, Bosny a Herzegoviny, Srbska, Čiernej Hory a Macedónska budú platiť za víza 35 eur namiesto paušálnych 60 eur. Dohody, ako dúfajú balkánske štáty, by mali byť prvým krokom k bezvízovému režimu.

Komisár Frattini pri príležitoti podpisu povedal: „Podpísanie dohôd je dôležitým politických rozhodnutím smerom k užšej spolupráci medzi EÚ a západným Balkánom v citlivej oblasti migrácie a pohybu osôb. Hladká implementácia týchto dohôd umožní Komisii naštarovať štrukturovaný dialóg o môžnom budúcom bezvízovom režime.“

Komisár pre rozšírenie Olli Rehn doplnil, že „podpis dohôd je ďalším dôkazom záväzku EÚ voči európskej perspektíve regiónu“.

Okrem menšieho poplatku za víza sa pre isté skupiny ľudí zjednoduší dokumentácia potrebná pre žiadosť o víza. Ide najmä o študentov, biznismenov a novinárov. Z členskách krajín EÚ sa dohoda nevzťahuje na Britániu a Írsko, z nečlenských krajín naopak platí pre Nórsko a Island.

Zatiaľ bolo jedinou krajinou, ktorá profitovala so špeciálneho vízového režmu s EÚ Chorvátsko. Chorváti sa môžu po dobu 90 dní zdržiavať v Európskej únii bez víz.