Zločinnosť klesá, obavy občanov rastú

Krátka správa

Výsledky výskumu EU ICS, zverejnené 5. februára 2007, ukazujú značný pokles úrovne „bežného zločinu“ (ako krádeže áut, vlámaní, vandalizmus, útoky) v EÚ za posledných desať rokov. Takmer jedna tretina občanov sa však obáva vlámania a na uliciach sa necíti bezpečne, často kvôli spojitosti medzi násilím a spotrebou alkoholu.

Prieskum porovnáva úroveň zločinu a analyzuje názory a obavy občanov nezávisle od policajných záznamov. Správa okrem iného zistila, že medzi úrovňou bežného zločinu, ktorú identifikujú občania, a skutočným počtom trestných činov zaznamenaných políciou, nie je žiaden vzťah.

Podľa výsledkov bolo v roku 2004 obeťou bežného zločinu 15% občanov, pričom v najhoršom roku – 1995 – to bolo 21%. Poklesol najmä počet vlámaní, s výnimkou Británie a Fínska.

V Grécku je údajne najvyššia pravdepodobnosť korupcie, a najväčšie obavy z vlámania a násilia na ulici. Omnoho vyššiu úroveň zločinu, ako je priemer EÚ, majú podľa správy Británia, Írsko, Estónsko, Holandsko a Dánsko.

Pokiaľ ide o boj proti zločinu, občania nových členských krajín, ako Bulharsko a Rumunsko, sa zhodujú s Írmi a Britmi v tom, že uprednostňujú väznenie previnilcov pred ich potrestaním sociálnymi prácami. V poslednom desaťročí značne vzrástla úroveň sebaobrany občanov, ako sú alarmy a špeciálne zámky, a to najmä v Írsku a Británii.

Vo všetkých krajinách okrem Belgicka a Holandska klesá úroveň útokov (násilných či nenásilných), ale v komunitách prisťahovalcov sú časté zločiny motivované náboženstvom či rasou, najmä medzi ľuďmi „ktorí sa cítia nábožensky veriaci“.