11. september a europeizácia protiteroristickej politiky: Kritické zhodnotenie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Zdá sa, že teroristické útoky v USA z 11. septembra 2001 spustili v Európskej únii bezprecedentnú vlnu politiky intervencionizmu. Slovami Komisára pre spravodlivosť Vitorina, útoky znamenali pre európsku spoluprácu v oblasti spravodlivosti a ynútornej politiky „veľký krok vpred“. Boja proti zločinu, a predovšetkým terorizmu, na celoeurópskej úrovni začal byť zrazu považovaný za omnoho uskutočniteľnejší a potrebnejší. Antiteroristická politika však nie je v EÚ ničím novým: je to téma, ktorá bola centrálnou už od prvých momentov spolupráce členských krajín EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti.

Analýza si všíma či a do akej miery možno terorizmus považovať v EÚ za súvislú politickú agendu. Európske skúsenosti s terorizmom boli tradične prevažne, aj keď nie výlučne, „domácej“ povahy. Z toho vyplýva, že názory na terorizmus i vyvinuté stratégie na jeho potláčanie sa v jednotlivých členských krajinách líšia čo do rozsahu i intenzity.


Ďlašie analýzy si môžete prečítať na stránke Research and Policy Group Notre Europe

Tu si môžete prečítať celý text štúdie