Abcházsko a Rusko: kontúry bilaterálnych vzťahov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V druhej polovici októbra 2008 bolo oznámené, že ruský prezident vymenoval veľvyslancov v Suchumi a v Cchinvali. K odovzdaniu poverovacích listín ruskému veľvyslancovi v Suchumi Semionovi Grigorjevovi do rúk prezidenta Sergeja Bagapša došlo v polovici decembra 2008.

Za rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi Ruskou federáciou a Abcházskom z ruskej strany inštitucionálne zodpovedá ruský veľvyslanec v Suchumi. Je vzdelaním orientalista a v diplomatických kruhoch je známy ako predstaviteľ klasickej ruskej orientalistickej školy. Pôsobil v diplomatickej misii Moskvy v Iráne, neskôr ako tlačový atašé ruského veľvyslanectva v Iráne a ako diplomatický radca na veľvyslanectve Ruska v Afganistane. V rokoch 2005 – 2007 viedol ako predstaviteľ ruského ministerstva zahraničia ruskú expertnú delegáciu na rokovaniach o realizácii dohôd týkajúcich sa odsunu ruských vojenských základní v Gruzínsku. Zaoberal sa tiež otázkami vysporiadania gruzínsko-abcházskeho konfliktu.  V roku 2008 pôsobil ako námestník riaditeľa odboru ministerstva zahraničia zodpovedného za záležitosti južného Kaukazu a ako vedúci oddelenia uvedeného odboru. Je nositeľom diplomatickej hodnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca 2. triedy.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.