Ako obranná spolupráca v EÚ prospeje vládam a občanom?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

obrana, Európska obranná agentúra, Jorge Domecq

Európska stíhačka Eurofighter Typhoon, (zdroj. TASR/AP Photo/Martin Meissner)

Obrana, ktorú sme dlho považovali za okrajový aspekt Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, sa vynorila ako top priorita európskej agendy. Iniciatívy EÚ a členských štátov katapultovali obranu do centra pozornosti, píše výkonný riaditeľ Európskej obrannej agentúry Jorge Domecq.

Uprostred jedného z najturbulentnejších období, akým kedy Európska únia prechádzala, sa jej vedúci predstavitelia chystajú na stretnutie v Ríme k 60. výročiu. Obrana je práve tou oblasťou, kde by sa mohol európsky projekt úspešne oživiť.

Nadišiel čas, aby sa obrana stala pravou súčasťou európskych záujmov.

Buďme úprimní, ako Európania nemáme inú alternatívu, než spojiť svoje sily a premýšľať o bezpečnosti a obrane nad rámec vnútroštátnych úvah. Kvôli nebezpečenstvu v našom najbližšom susedstve, budúcnosti transatlantických vzťahov a technologickej revolúcii sa Európa nevyhne tomu, aby robila pre svoju obranu urobila viac.

Z politického hľadiska sa posilnenie európskeho prístupu k obrane zdá nevyhnutné. Ak to mám povedať bez obalu, tak meniaci sa globálny poriadok skôr či neskôr prinúti európske národy ťahať za jeden povraz a konať kolektívne, aby ochránili záujmy seba a svojich občanov.

Tlak zvonku by nemal byť jedinou motiváciou. V skutočnosti existuje veľa praktických dôvodov, prečo posilnenej obrannej spolupráce dáva veľký zmysel.

Ten zmysel je predovšetkým rozpočtový.

V súčasnosti je európsky trh s obrannou roztrieštený. Rozpočty naplánuje a minie 28 ministerstiev obrany bez náležitej koordinácie. Je to nákladné a často to vedie k zdvojeniu úsilia a výdavkov, keďže sa každý členský štát snaží pokryť celé spektrum obranných schopností.

Lepšie plánovanie, spoločné obstarávanie, pooling a zdieľanie obranných schopností tak môže zlepšiť výnos vojenských výdavkov a daňovým poplatníkom ušetriť veľké sumy peňazí.

Správa z Mníchovskej bezpečnostnej konferencii naznačuje, že európske vlády by vďaka koordinovaným investíciám mohli ušetriť takmer tretinu(!) toho, čo v súčasnosti míňajú na vojenskú výzbroj. Hovoríme o miliardách eur, ktoré by sa dali ušetriť alebo uvoľniť na ďalšie dlhodobé investície.

Účinnejšie využitie nákladov nie je jediným prínosom. Interoperabilita a zvýšenie efektívnosti sú rovnako významným výsledkom väčšej spolupráce pri výdavkoch na obranu.

V porovnaní s USA operujú európske ozbrojené sily s príliš veľa vojenskými spôsobilosťami. V roku 2016 mali napríklad členské štáty EÚ 20 rôznych typov stíhacích lietadiel (oproti šiestim v USA), 29 typov fregát (v USA štyri) a 20 typov obrnených bojových vozidiel (v USA dve).

Kooperatívnejšie plánovanie, obstarávanie a prevádzka by viedli k ich efektívnejšiemu využitiu a taktiež výrazne vylepšili interoperabilitu ozbrojených síl členských štátov.

Združovanie a spoločné využívanie je preto kľúčom k tomu, aby sa európske ozbrojené sily stali efektívnejšími, a aby európski občania a daňoví poplatníci dostávali za svoje peniaze vyššiu hodnotu.

To, aby sa táto spolupráca uľahčila, iniciovali sa a riadili spoločné projekty medzi partnermi ochotnými členskými štátmi, je základom práce Európskej obrannej agentúry (EDA).

https://twitter.com/EUDefenceAgency/status/840121018702151685

Od svojho vzniku v roku 2004 sa agentúra stáva „hub-om“ pre európsku obrannú spoluprácu. Vďačí za to svojim odborným znalostiam a kontaktom, ktoré nemajú obdoby. Skúsenosti jasne ukazujú, že ak majú členské štáty politickú vôľu zapojiť sa do spolupráce, EDA dosahuje výsledky.

Dnes, keď sa inštitucionálne línie EÚ medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou stierajú, treba pripomenúť, že členské štáty majú EDA považovať za svoj hlavný nástroj na presadzovanie obrannej spolupráce, keďže tu môžu rozhodovať, aké budú priority a ako ich dosiahnuť.

Podpora, ktorú je Európska komisia ochotná poskytnúť prostredníctvom nedávno prijatého akčného plánu európskej obrany (European Defence Action Plan/EDAP) je v tomto smere veľmi vítaná.

Obrana spolupráca je urgentne potrebná. Nemôžeme si dovoliť, aby táto dôležitá otázka spadla do politických či inštitucionálnych diskusií, ktoré sa striktne nezamerajú na náš spoločný cieľ – zabezpečiť lepšiu obranu Európy. Aby sa to dosiahlo, Európa musí vyťažiť to najlepšie zo svojich nástrojov, akým je rozhodne aj EDA.

Európska únia sa nachádza na križovatke. Aby európsky projekt udržala nažive, potrebuje vizionárske rozhodnutia a ambiciózne opatrenia.