Americké záujmy v strednej a východnej Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Pre posúdenie povahy a rozsahu amerických záujmov v strednej a východnej Európe je potrebné zvažovať americké vnímanie regiónu, i strategické možnosti krajín strednej a východnej Európy. V tomto kontexte sa stali dôležitou súčasťou tejto transatlantickej rovnice vývoj EÚ a úloha Ruskej federácie, píše sa v analýze štvťročníka The Analyst, zameriavajúceho sa na politické, ekonomické a spoločenské dianie v strednej a východnej Európe.


Autor je riaditeľom projektu New European Democracies, ktorý funguje pod washingtonským Center for Strategic and International Studies.

Plné znenie analýzy nájdete na stránkach EurActiv.com