Armáda vo svetle verejnej mienky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Rok 2006 sa určite výrazným spôsobom zapíše do histórie našich ozbrojených síl. Začal sa, ale aj končil pomerne smutne (tragédia z 19. januára, ako aj úmrtie nášho vojaka v novembri v Iraku). Rok 2006 bol prvým rokom plnej profesionalizácie ozbrojených síl. Ako sa všetky tieto skutočnosti odzrkadlili v pohľade verejnosti na náš rezort, ale najmä v pohľade na armádu, na jej dôveryhodnosť a kvalitu, to bola ústredná téma výskumu verejnej  mienky, ktorý realizovalo z podnetu oddelenia analýz a verejnej mienky MO SR Národne osvetové centrum v Bratislave. Vo výskume sa zisťoval aj aktuálny názor verejnosti na pôsobenie našich vojakov v zahraničných misiách.

Výskum sa uskutočnil v novembri 2006 na vzorke 1155 respondentov. Výber reprezentuje celú dospelú populáciu Slovenska vo veku od 18 rokov v základných socio-demografických znakoch.


Plné znenie analýzy nájdete na tejto linke

Autor je vedúcim oddelenia analýz a verejnej mienky Komunikačného odboru MO SR