Asociačná dohoda: Podpísať či nepodpísať?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Úspech Asociačnej dohody (AA) je životne dôležitý pre politiku východného partnerstva. Príklad ukrajinsko-európskych vzťahov by dal nový impulz aj pre rozvoj vzťahov so zvyškom krajín východného partnerstva (Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko a Azejbaržan).

V časoch, keď svet spochybňuje kapacitu Únie myslieť strategicky, by toto mohol byť zriedkavý príklad toho, aký atraktívny je v skutočnosti politicko-ekonomický model EÚ pre dôležité časti kontinentu.

Tak ako sa píše v návrhu AA, ktorý prenikol na verejnosť, „jedným z cieľov dohody je podpora snahy Ukrajiny dokončiť tranzíciu na funkčnú trhovú ekonomiku prostredníctvom aproximácie legislatívy Európskej únie.“

Ak EÚ prostredníctvom AA naštartuje tento proces s Ukrajinou, zvyšné krajiny východnej Európy budú jasne vidieť efektivitu regionálnej politiky Európskej únie.

Pozíciu vlády k AA jasne vyjadril odchádzajúci premiér Mykola Azarov. Ten nepochybuje o tom, že AA bude čoskoro podpísaná.

Zmienil sa však aj o tom, že by nebolo správne interpretovať vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou ako hru s nulovým súčtom s jej vzťahmi s Ruskom ako krajiny Colnej únie, s ktorou Ukrajina realizuje takmer dve tretiny svojho zahraničného obchodu.

Niektorí ukrajinskí politickí experti navrhli opozičným stranám sformulovať spoločný postoj k AA a navrhli tiež ostatným stranám (najmä Strane regiónov), aby sa pripojili k európskemu smerovaniu Ukrajiny.

Toto by mohlo na koncepte európskej integrácie zjednotiť takmer všetky veľké politické strany v krajine a vyslať po kontroverzných parlamentných voľbách optimistický signál do EÚ.

Iní ukrajinskí experti sa obrátili priamo na oficiálne európske inštitúcie a ich predsedov s argumentom, že ak sa v roku 2013 nepodpíše AA, Ukrajina sa definitívne pripojí k ruským integračným projektom a stane sa druhým Bieloruskom.

Experti aj predstavitelia štátu sa zhodujú v tom, že Ukrajina je podľa AA vnímaná ako európska krajina, ktorá s členskými štátmi EÚ zdieľa históriu a hodnoty a je preto zaviazaná k podpore týchto hodnôt.  

Medzitým je obyvateľstvo príliš zaneprázdnené holým prežívaním a väčšinu populácie preto nezaujíma geopolitická voľba medzi EÚ a Ruskom, ktorú tak budú musieť urobiť, ako zvyčajne, samotné elity.

Výhody Asociačnej dohody

  • Najlepší spôsob pre Európsku úniu, ako získať vplyv na Ukrajine, je integrovať ju krok za krom do zmlúv a štruktúr EÚ. Najjasnejším praktickým príkladom je členstvo Ukrajiny v Európskom spoločenstve pre atómovú energiu, ktoré vytvára nové možnosti proti tlakom z Gazpromu. Angažovanosť je kľúčové slovo. Angažovanosť Ukrajiny v AA urýchli činnosť ukrajinskej byrokracie v smere európskej integrácie. Podľa dohody bude Ukrajiny povinná brániť demokratické hodnoty a princípy, čo bude najväčším darom EÚ pre ukrajinský ľud, ktorý teraz najviac trpia porušovaním ich práv.
  • Podpis AA konečne definuje geopolitickú voľbu Ukrajiny. Je možné urobiť takýto záver, keďže po podpísaní dohody, už Ukrajina nebude môcť vstúpiť do Colnej únie a Spoločného hospodárskeho priestoru s Ruskou federáciou, Bieloruskom a Kazachstanom. Nie je možné byť súčasne členom oboch regionálnych organizácií.
  • Podpis AA bude pre EÚ krok smerom k ukrajinskému ľudu a obyčajným občanom, kým politické požiadavky pred podpisom budú zase priamym signálom súčasnému establišmentu. EÚ demonštruje politiku otvorených dverí pre Ukrajincov. Vyvinie sa tlak aj na ďalšie procesy integrácie, napríklad na vízový režim. Špeciálny prospech získa Ukrajina spustením Rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA).

Nevýhody Asociačnej dohody

  • Rusko všetkými prostriedkami vystupňuje tlak na Ukrajinu, aby zablokovalo pokrok v podpise AA. Urobí to sériou obchodných vojen. Export Ukrajiny do Ruskej federácie, ktorý predstavuje viac ako 30 %, sa prudko zníži. Cena ruského zemného plynu ostane na rovnakej úrovni, napriek nedávnym zľavám pre všetkých veľkých odoberateľov. Politický tlak by mohol byť silnejším financovaním rozličných politických strán na Ukrajine zo strany Ruska.
  • Podpisom AA, členské štáty EÚ legitimizujú súčasnú politiku ukrajinskej vlády porušovania demokratických hodnôt, princípov a noriem. Možná odpoveď na tento problém – definovať množstvo kľúčových problémov, ktoré by mala Ukrajina vyriešiť pred podpisom členských štátov EÚ.
  • Podpis AA sa môže považovať ako ignorovanie názoru tých Ukrajincov, ktorí podporujú silné väzby s Ruskom, vrátane integrácie do jej regionálnych štruktúr. Sociologické prieskumy však ukázali, že súhlas ľudí s integráciou do EÚ nikdy nepoklesol pod 50 %.“

Roman Rukomeda je nezávislý ukrajinský politický analytik.