Bankový systém Abcházska v kontexte možného prania špinavých peňazí

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vo väčšine prípadov v našich zemepisných končinách dozvedáme o Abcházsku len ako o vojnovej zóne alebo ako mieste napätia medzi gruzínskymi vládnymi jednotkami a separatistickým režimom podporovaným Moskvou. Abcházsko je dnes „nezávislý" štát, ktorý bol dodnes uznaný iba troma štátmi: Ruskou federáciou, Nikaraguou a Venezuelou, čo znamená, že drvivá väčšina medzinárodného spoločenstva považuje Abcházsku republiku za integrálnu súčasť Gruzínska. Tu vzniká rozpor medzi status quo de jure a status quo de facto, tento stav prináša so sebou rôzne špekulácie – ide o rôzne obvinenia z prania špinavých peňazí.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.