Biela kniha o nemeckej bezpečnostnej politike a budúcnosti Bundeswehru

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ministerstvo obrany mod

25. októbra 2006 zverejnilo Ministerstvo obrany Nemecka 125-stranovú Bielu knihu o nemeckej bezpečnostnej politike a budúcnosti Bundeswehru (White paper 2006 on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr), ktorá slúži aj ako bezpečnostná stratégia Nemecka. Dokument opisuje transformáciu Bundeswehru, ktorej rozsah nemá obdobu od konca druhej svetovej vojny. Ustupuje sa od obrany teritória štátu a dôraz sa kladie na expedičnosť a na schopnosti operovať v zosieťovanom prostredí. Pre Slovenskú republiku ako partnera v jednej EÚ Battlegroup je z pohľadu interoperability dôležité zachytiť trend rozvoja takýchto spôsobilostí aj v našich ozbrojených silách a umožniť tak príslušníkom OS SR plnohodnotnú participáciu v EÚ BG a NRF s Nemeckom a ďalšími krajinami EÚ.


Autor pôsobí na Oddelení bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstva obrany SR

Plné znenie dokumentu nájdete na tejto linke.