Budú OS SR skutočnou armádou EÚ a NATO?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"..pre medzinárodné postavenie, vrátane  bezpečnosti a obrany, malých krajín platí univerzálny zákon: čím silnejšie sú medzinárodné inštitúcie, ktorých členmi, a pravidlá, ktoré limitujú prvky anarchie v medzinárodných vzťahoch, tým lepšie a silnejšie je postavenie malých štátov“, konštatuje v úvode analýzy autor.

Hodnotí stav a vývoj výdavkov Slovenskej republiky na obranu, záväzky prijímané pred vstupom SR do NATO a po roku 2004. Pripomína legislatívne a politické projekcie pre obranu, ktoré sa nerealizovali alebo realizovali len čiastočne, napriek hospodárskemu rastu. Hodnotí tiež vplyv na dôveryhodnosť krajiny pred partnermi v EÚ a NATO.

Autor ponúka základné porovnania výdavkov na obranu EÚ a USA, medzi jednotlivýmí členskými krajinami EÚ a NATO i z pohľadu materiálneho a personálneho vybavenia. Z týchto údajov vyvodzuje dopady a dôsledky pre slovenskú obrannú politiku. 

Podľa autora bude v budúcnosti "potrebné riešiť aj prípravu a školenie politických strán (výkonných aj zákonodarných) na manažovanie celkového systému obrany a bezpečnosti."

Celý text si môžete stiahnuť na tejto linke