Čo potrebujeme vedieť o utečencoch na gréckych ostrovoch?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

utečenci v Grécku, TASR/AP

Dohoda o vracaní migrantov medzi EÚ a Tureckom vošla do platnosti 20. marca. Počet ľudí, ktorí od tej doby priplávali na grécke ostrovy sa znížil. Pochopiť vývoj situácie v Egejskom mori však vôbec nie je jednoduché, a to predovšetkým preto, že chýbajú potrebné informácie. Tie, ktoré aj náhodou máme, nie sú úplné. Čo teda o situácii v týchto vodách vieme?

Dokumentov, ktoré sa situácii v Egejskom mori zaoberajú je niekoľko. UNHCR vydáva každých pár dní denné mapy a denné správy. Mapy vychádzajú z čísel gréckych úradov a hovoria, koľko migrantov je na ostrovoch v danú chvíľu a koľko pre nich existuje ubytovacích miest. Správy potom uvádzajú počty novo prichádzajúcich migrantov.

Podobné dokumenty vydáva aj Európska komisia, ktorá pravidelne aktualizuje tabuľku o situácii v tzv. hotspotoch. V tej sleduje, koľko úradníkov Frontexu, EASO a ďalších organizácií je na jednotlivých ostrovoch. EK tiež zaznamenáva, koľko sociálnych pracovníkov, tlmočníkov a členov pohraničnej stráže je v oblasti nasadených, koľko ľudí bolo z Grécka vrátených späť do Turecka a koľko sýrskych utečencov bolo z Turecka presídlených do EÚ. Problémom však je, že existuje mnoho ďalších oblastí, kde informácie chýbajú.

V situácii, kedy je na ostrovoch asi 8200 migrantov nie je jasné, koľko z nich si už požiadalo o azyl, aké boli prípadné výsledky azylových konaní, či boli podané odvolania voči zamietavým rozhodnutiam. Jasne definovaný nie je ani vzťah medzi úradníkmi EASO a tými z Grécka.

Bolo by žiaduce, aby Európska komisia s touto situáciou niečo urobila. Je potrebné, aby sa kvalita zverejňovaných  informácií zlepšila a tiež, aby k ich zverejneniu dochádzalo pravidelne, najlepšia raz za týždeň na rovnakom mieste. Okrem údajov, ktoré už Európska komisia publikuje, ako je počet prichádzajúcich migrantov, ubytovacie kapacity, počty sociálnych pracovníkov a ďalších úradníkov, by mala zverejňovať aj počty žiadostí o azyl a informácie o tom, v akom štádiu sa konanie nachádza. V prípade ľudí vrátených do Turecka by mala zverejňovať nie len ich počet, ale aj národnosť a dôvod navrátenia. Je tiež potrebné lepšie špecifikovať úlohu a postupy pre spoluprácu gréckych a európskych sociálnych pracovníkov. Ak chce totiž dnes niekto posúdiť, či dohoda medzi Tureckom a EÚ funguje, bude vo výsledku zmätený.

Informácie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii dávajú priestor zbytočnej a prehnanej kritike tejto dohody.

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.

EVROPSKE_HODNOTY_120x88