Dokonalý plán

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Detské ihrisko v "tranzitnej zóne" pri hraniciach Maďarska so Srbskom. Zdroj: EPA/Sandor Ujvari

Maďarsko sleduje stratégiu, na základe ktorej sa vedome a postupne stáva krajinou, kam nebude možné vracať azylantov. Podobným smerom sa už vydali aj ďalšie krajiny, píše riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová.

 

Najnovšia správa z Maďarska o tom, ako štát plánuje zaobchádzať s ľuďmi, ktorí na jeho území žiadajú o azyl hovorí, že o pár dní Maďarsko prestane poskytovať stravu ľuďom, ktorí sú ubytovaní v azylovom tábore Kiskunhalas. Ide o ďalšie z radu opatrení, ktoré z Maďarska robí krajinu nehostinnú pre utečencov a krajinu, ktorá prestala spĺňať podmienky, ku ktorým sa pri vstupe do únie zaviazala.

Maďarsko je členskou krajinou EÚ a spoločného európskeho azylového systému. To znamená, že podľa spoločných pravidiel by malo byť zodpovedné za určitý počet žiadateľov o azyl, ktorí mu podľa kritérií v Dublinskom nariadení prináležia. Ako krajina na vonkajšej hranici Európskej únie, ktorá hraničí so Srbskom a Ukrajinou, preto potenciálne môže byť zodpovedné za žiadosti o azyl pomerne veľkého počtu ľudí. Osobitne v situácii, ak návraty do Grécka stále nie je možné naplno obnoviť.

Kam nemožno žiadateľov vrátiť

Opatrenia, ktoré Maďarsko za posledné dva roky prijalo vo vzťahu k žiadateľom azyl a k podmienkam azylového konania spôsobujú, že sa vedome stáva krajinou, do ktorej nebude možné vrátiť žiadateľov o azyl.

V prvom rade, tieto opatrenia odradia samotných žiadateľov o azyl už od toho, aby do Maďarska vôbec prišli a podali tam žiadosť o azyl, alebo aby v Maďarsku zostali.

V prípade ľudí, ktorí Maďarskom za posledné roky prešli a iné členské štáty Únie ich môžu chcieť do Maďarska vrátiť podľa platných európskych predpisov, Maďarsko nespolupracuje a tieto návraty – napríklad aj zo Slovenska – momentálne často nie je možné uskutočniť.

Lenže toto nemusí stačiť, pretože vedomá nespolupráca s partnermi v jednej otázke môže ovplyvniť to, ako sa k vám partneri správajú v iných otázkach.

Stratégia

A práve tu sa môže hodiť stratégia spraviť z Maďarska krajinu nehostinnú pre utečencov. Ako? V únii máme spoločné azylové pravidlá, ktoré nás všetkých zaväzujú k tomu, aby podmienky, v ktorých žijú žiadatelia o azyl počas konania o ich žiadosti boli dôstojné. To znamená, že budú mať stravu, ubytovanie, ošetrenie, prístup k spravodlivému konaniu a k právnej pomoci. V únii tiež platí zásada, že všetky členské štáty sa a priori považujú za krajiny, v ktorých sú dodržiavané základné ľudské práva a ľudská dôstojnosť. Minimálne od roku 2011, kedy Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade M.S.S. proti Belgicku a Grécku však vieme, že ak sú podmienky v jednom z členských štátov EÚ natoľko zlé, že navrátenie človeka do týchto podmienok by znamenalo týranie alebo neľudské zaobchádzanie, tak takýto návrat nemôže byť vykonaný.

Stačí znižovať štandardy

Maďarsku tak stačí znižovať štandardy, ku ktorým sa kedysi zaviazalo a ktoré ostatní členovia dodržiavajú dovtedy, kým súdy v ostatných členských štátoch, ESĽP alebo Súdny dvor EÚ rozhodnú, že návraty žiadateľov o azyl do Maďarska by ich vystavili utrpeniu a úplne ich zastavia. OSN už úniu vyzvala, aby návraty do Maďarska pozastavila.

Otázka teda nie je, či sa to stane, ale kedy sa to stane. Maďarsko tak bude mať súdom potvrdené, že nie je vhodné pre návrat žiadateľov o azyl na svoje územie. Nasledovať budú roky trvajúce rokovania medzi s Komisiou a vyčlenené peniaze, s cieľom priviesť tamojšie podmienky späť na úroveň, ku ktorej sa krajina zaviazala, keď do únie vstupovala. Toto všetko môže trvať dlhšie, ako jedno volebné obdobie. Je to teda situácia, v ktorej Maďarsko takmer nemôže prehrať.

Následky

Zároveň tým dáva odkaz ďalším členom spoločného klubu, čo majú robiť ak nechcú plniť svoje záväzky v oblasti azylového systému. Na rovnakej ceste je už istý čas Bulharsko a o trochu menej Taliansko. Pre mlčiacu väčšinu v spoločnom klube to môže mať vážne následky. Bez spoločných pravidiel v oblasti azylu a ich dodržiavania sa neudrží ani Schengen, rozhodne nie vo forme, v akej ho poznáme. To napríklad pre nás môže mať vážne nepriaznivé následky. Otázka pre zodpovedné vlády ostatných členov spoločného klubu, vrátane tej našej teda je, čo s tým spravíme?