Dôsledky pozastavenia účasti Ruska v CFE

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ruský prezident Vladimír Putin podpísal 14. júla tohto roka federálny dekrét o pozastavení platnosti CFE pre Rusko. Zmluva o konvenčných ozbrojených silách v Európe (CFE) z roku 1990 má prispievať k lepšej kontrole zbrojenia. Jej úlohou je zabezpečiť rovnováhu síl medzi členmi NATO a krajinami bývalého Varšavského paktu a ich celkové znižovanie.

Táto zmluva bola vzhľadom k „meniacemu sa strategickému prostrediu“ v roku 1999 doplnená. Táto doplnená verzia však kvôli odďaľovaniu ratifikácie zo strany členských štátov NATO, ktoré čakali na splnenie si určitých medzinárodných záväzkov zo strany Ruska, ešte nevstúpila do platnosti.

Autor analýzy polemizuje, či bolo pozastavenie platnosti CFE zo strany Ruska vyvolané touto vyčkávacou taktikou, alebo bolo odpoveďou na úsilie NATO vybudovať v Českej republike a Poľsku protiraketové štíty.

Autor sa taktiež zaoberá právom Ruska pozastaviť plnenie svojich záväzkov plynúcich z CFE z pohľadu medzinárodného práva. Autor poukazuje na to, že ani USA ani NATO nespochybnili možnosť Ruska urobiť tento krok a namiesto toho vyjadrili len „sklamanie“ z daného stavu.

Autor tejto analýzy považuje právne dôsledky pozastavenia platnosti CFE pre Rusko z hľadiska medzinárodného práva za bezprecedentné.

Autor sa pozastavuje nad tým, prečo Rusko nepodniklo iný právny krok, ako napríklad odstúpenie od zmluvy. Dôvodom na to môže byť vyjadrenie nespokojnosti zo strany Ruska s pomalým tempom ratifikačného procesu nového dodatku, alebo ruské právo, ktoré oprávňuje ruského prezidenta len na pozastavenie platnosti zmluvy, nie na jej ukončenie, čo by si vyžadovalo ešte schválenie Štátnou dumou.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku môžete nájsť na tejto linke.