EÚ-Rusko – Nové zdroje „mäkkej sily“

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

europe´s world

 

Európska únia podľa autora dlho nevedela ako usporiadať svoje vzťahy k Rusku. Aj keď sa na prvý pohľad zdalo, že úpadok Ruska v postsovietskej ére sa EÚ síce „týka, ale neznepokojuje ju“ a politiku voči Rusku riadil jej „autopilot“, v súčasnosti má ťažkosti s pochopením jeho nedávneho ekonomického boomu a nárastu politickej koherentnosti (ak nie demokratickej dôveryhodnosti) ruskej vlády.

Podľa Maynesa čelí Európa dvom hlavným problémom so začatím konštruktívneho dialógu s Ruskom:

  • Používanie mäkkej sily už ukázalo svoje limity. „Schopnosť presviedčať“ cez humanitárne mierové prostriedky, ktorá je v opozícii k prístupu „donucovacej schopnosti“ cez vojenské intervencie na spôsob USA, sa do veľkej miery spolieha na vyhliadky členstva v EÚ. Keďže toto je ťažko v tejto chvíli a v blízkej budúcnosti cesta pre Rusko, autor trvá na tom, aby „Európa hľadala nové zdroje mäkkej sily“.
  • Európa nemá „žiadnu kolektívnu zahraničnú politiku voči Rusku“ – prístup „štyroch spoločných priestorov“ spolupráce v určitých oblastiach nemá žiadnu pridanú hodnotu.

Prezident Eurázijskej nadácie navrhol, aby EÚ:

  • rozvinula alternatívnu cestu medzi „členstvom“ a „exklúziou“ a aby tak vzniklo organické spojenie medzi EÚ a Ruskom. Mohlo by mať formu špeciálneho obchodovacieho režimu v širokom spektre oblastí.
  • „otvorenejšie ako v minulosti rozlišovala spoločný záujem s USA na demokratickom vývoji Ruska.“. Na začiatok by podľa autora stačila podpora ruskej občianskej spoločnosti.
  • zjednotila svoje postoje ohľadom Ruska a urobila ich počuteľnými.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.