EÚ-Rusko: Zoznam úloh pre Catherine Ashton

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Vzťahy Európy s Ruskom sa zdajú byť vynikajúcou skúšobnou pôdou pre novú vysokú predstaviteľku (pre zahraničnú politiku). Nikde inde sa neukazuje taký nedostatok koherentnej politiky EÚ, než ako v náročných vzťahoch s veľkým východným susedom, hlavným dodávateľom energií a niekdajším komunistickým protivníkom. Vzťahy s Ruskom už istú chvíľu upadajú a keď Rusko napadlo Gruzínsko, dosiahli najnižší bod od skončenia studenej vojny.

Hospodárska kríza priniesla Rusku potrebnú dávku pragmatizmu, keď pochopilo, že jeho závislosť od západu ako od kapitálového investora a spotrebiteľa energetických dodávok je oveľa väčšia než Kremeľ predpokladal. Zdá sa, že sa otvorilo okno príležitosti, aby sa tento triezvejší pohľad o limitoch Ruska zmenil na vzájomne užitočné a pragmatické vzťahy.

Prvým krokom pre vysokú predstaviteľku bude preskúmanie, ako veľmi sa líšia prístupy k Rusku v rámci EÚ. Nemusí to však byť frustrujúca úloha. Odhliadnuc od zdania, synchronizácia strategických záujmov už existuje, a nielen preto, že niektorí „jastrabi“ sa stali pragramtickejšími, ale i preto, že viacero „priateľov“ Ruska je opatrnejších.

Zdá sa, že strategické záujmy väčšiny krajín EÚ voči Rusku sú vlastne podobné, rozdiel spočíva v taktike a v mylnej domnienke, že každá veľká mocnosť EÚ potrebuje s Moskvou svoje vlastné strategické vzťahy (rozumej energetické dohody).

Vysoká predstaviteľka by mala rázne zakročiť proti úsiliu členských štátov hľadať separátne politiky s Ruskom a mala by povzbudiť veľkých hráčov ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko, aby využili inštitucionálne výhody, ktoré vytvára Lisabonská zmluva. Zreteľné znepokojenie Moskvy z toho, že sa tak môže stať, dokazuje, že toto je dobrý smer, ktorý treba nasledovať.

Bolo by veľkou iróniou a pre vysokú predstaviteľku príliš skorou prekážkou, ak by Moskva zdanlivo rezignovala a prijala fakt, že Lisabonská zmluva má za následok silnejšiu EÚ, ale hlavní hráči v EÚ by to v praxi nedovolili. Zoznam priorít vo vzťahoch s Ruskom je dobre známy a zahŕňa i bezpečnosť a spoľahlivosť ruských energetických dodávok, budovanie stability východného suseda EÚ alebo spoluprácu v boji proti šíreniu jadrových zbraní.

Existujú tri oblasti, v ktorých možno očakávať hmatateľné výsledky:

Jednou je hospodárska modernizácia Ruska. Ako oznámil prezident Medvedev, tento cieľ čelí nedostatku podpory zo strany väčšiny štátneho aparátu, ktorý sa cíti bližší premiérovi Putinovi, ktorý ostáva spojený s petro-štátnym modelom rastu. Škála úloh je obrovská. Rusko má 500 mono-lokalít, ktorých prežitie závisí od jedného druhu priemyslu. Bude si to vyžadovať výnimočnú politickú vôľu a odhodlanie. Európa je v unikátnej pozícii spolupracovať s Ruskom na jeho snahe bez toho, aby vytvárala dojem, že presadzuje svoj uhol pohľadu.

Druhou hlavnou oblasťou sú klimatické zmeny a energetika. EÚ agresívnym spôsobom presadzuje politiku vytvárania nízkouhlíkovej ekonomiky, čo podľa Medzinárodnej energetickej agentúry povedie k menšiemu dopytu po ruskom plyne. Európa je súčasne oprávnene znepokojená neschopnosťou Ruska investovať do svojho plynárenstva, k čomu sa na druhej strane zaviazala v zmluvách. Okolnosti tak nabádajú, aby sa energetickým vzťahom položili zdravšie základy, zatiaľ čo sa bude spolupracovať i v oblasti energetickej efektívnosti.

Nakoniec, vysoká predstaviteľka sa bude musieť usilovať formulovať odpoveď EÚ na vágne ruské návrhy o novom komplexnom bezpečnostnom pakte. Odpoveď nesmie nechať priestor pre ilúziu, že Európa by sa chcela zbaviť NATO alebo by dokázala prijať „sféry vplyvu“. Na druhej strane sa môže sústrediť na opatrenia podporujúce dôveru, riešenie zamrznutých konfliktov a zabezpečenie lepšieho monitoringu a koordinácie reakcií na hrozby ako terorizmus. Súčasné musí vrátiť do agendy Zmluvu o konvenčných silách v Európe.“


Redakčne skrátené. Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.