EÚ, USA a Rusko: zložitý trojuholník

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

European Union Institute for Security Studies (EUISS)

Podľa autorov analýzy by mali USA a EÚ „nadviazať úzke konzultácie… aby sa stali ich politiky (voči Rusku) viac kompatibilnými“. Predovšetkým by bole strany mali byť „otvorené diskusii o tom, ako zlepšiť efektívnosť európskej bezpečnostnej infraštruktúry“.

Podľa autorov je multilaterálna spolupráca v oblasti bezpečnosti, kontroly zbraní a odzbrojenia pre európsku i globálnu bezpečnosť kľúčová. Svetovej bezpečnosti by pomohlo, ak by sa Washington i Brusel zapojili do intenzívneho dialógu v kontroverzných otázkach ako „Balistická raketové obrana (BMD) a rozširovanie NATO“.

Cieľom dialógu by malo byť „lepšie vzájomné pochopenie“. EÚ a USA by tak mohli „formovať širšiu diskusiu o európskej bezpečnosti vlastnými myšlienkami a návrhmi“.

Analýza však upozorňuje, že transatlantický dialóg musí „brať do úvahy aj ruskú perspektívu a záujmy“. Veľmi by pomohlo „zapojenie ruských zástupcov na expertnej úrovni“.

Spojené štáty by mali podľa autorov „oddeliť šírenie demokracie od svojho geostrategického prístupu k regiónu ako celku“. To znamená, že Obamnova administratíva sa má „vzdať presadzovania pristúpenia Gruzínska a Ukrajiny k NATO ako prioritných cieľov a zamerať sa na kritickú podporu konsolidácie demokracie“.

Okrem toho by USA „mali využiť kapacity a skúsenosti EÚ vyvodené z úzkych politických, ekonomických a spoločenských zväzkov s Ruskom“. Autori však pripúšťajú, že Moskva v poslednom čase neukázala „veľa otvorenosti k spolupráci“. EÚ a USA si tak majú byť vedomé toho, že na väčšinu bezpečnostných problémov neexistuje „rýchle riešenie“.


Analýzu vydal Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS): The EU and the world in 2009: European perspectives on the new American foreign policy (január 2009)