Európska diplomacia a iránsky jadrový program

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

EÚ je podľa autora analýzy vo svojom postoji k iránskemu jadrovému programu až nezvyčajne jednotná, čo ostro kontrastuje s jej roztrieštenosťou v postoji k americkej intervencii v Iraku v roku 2003.

Európski diplomati sa podľa autora poučili z irackého konfliktu a vedia, že jednotný postoj k medzinárodným otázkam dáva väčšiu šancu na úspech.

Európska politika k Iránu však čo do výsledkov neslávi žiadne veľké úspechy. Napriek kombinovanému úsiliu EU-3 (Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia) a sankciám zo strany Bezpečnostnej rady OSN Irán, podľa názoru odborníkov, pokračuje stále vo svojom jadrovom programe.

Autor vo svojej analýze uvádza najväčšie prekážky, ktoré musí EÚ prekonať, aby sa stala úspešným sprostredkovateľom medzi dvoma hlavnými aktérmi konfliktu – iránskou a americkou vládou. Autor sa vo svojej analýze zároveň zmieňuje o možných spôsoboch postupu európskej diplomacie, ktoré by jej mohli dopomôcť doviesť konflikt k zdarnému koncu.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.