Feministická revolúcia na Strednom východe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Naomi Wolf je politická konzultantka a sociálna kritička, ktorej posledná kniha nesie názov Dajte mi slobodu: Príručka pre amerických revolucionárov.

„Medzi prevládajúce západné stereotypy o moslimských spoločnostiach patria tie, ktoré sa týkajú moslimských žien: oči ako laň, zahalené, submisívne, exoticky tiché, delikátne obyvateľky imaginárnych háremov, skryté v rigidných genderových rolách. Tak kde boli tieto ženy v Tunisku a Egypte?

Ani v jednej krajine protestujúce ženy nezodpovedali tomuto západnému stereotypu: sú v popredí a v centre, v zostrihoch správ a na fórach Facebooku, a dokonca vo vedení. Na egyptskom námestí Tahrir dobrovoľníčky, niektoré sprevádzané deťmi, sústavne podporovali protesty – pomáhali s bezpečnosťou, komunikáciou a útulkami. Podľa mnohých komentátorov mal tento veľký počet žien a detí zásluhu na celkovej pozoruhodnej mierumilovnosti protestov tvárou v tvár vážnym provokáciám.

Ďalší občianski spravodajcovia z námestia Tahrir – a virtuálne sa ním mohol stať ktokoľvek s mobilným telefónom – uvádzali, že masy žien, zapojené do protestov, boli demograficky široké. Mnohé mali na hlavách šatky a ďalšie znaky náboženského konzervatizmu, zatiaľ čo iné sa oddávali slobode bozkávať sa alebo fajčiť na verejnosti.

Ale ženy neslúžili len ako podporné pracovníčky, v obvyklej úlohe, do ktorej sú odsunuté, už od protestných hnutí 60. rokov až po nedávne študentské vzbury v Spojenom kráľovstve. Egyptské ženy tiež organizovali, vytvárali stratégie a podávali správy o udalostiach. Blogerky ako Leil-Zahra Mortada podstupovali veľké riziká, aby svet informovali o denných scénach na námestí Tahrir aj inde.

Rola žien počas veľkých otrasov na Strednom východe bola žalostne nedostatočne analyzovaná. Egyptské ženy sa nielen „pripojili“ k protestom – boli vedúcou silou kultúrnej evolúcie, ktorá urobila protesty nevyhnutnými. A to, čo platí pre Egypt, platí, vo väčšej či menšej miere, naprieč arabským svetom. Keď sa zmenia ženy, zmení sa všetko, a ženy v moslimskom svete sa zmenili radikálne.

Najväčší posun je vzdelanostný. Dve generácie naspäť dosiahla univerzitné vzdelanie len malá menšina dcér z elitných kruhov. Dnes tvoria ženy viac ako polovicu študentskej komunity na egyptských univerzitách. Učia sa ako používať silu spôsobmi, ktoré si ich staré mamy len ťažko dokázali predstaviť: vydávaním novín (ako Sanaa el Seif, navzdory nariadeniu vlády, aby skončila činnosť); kampaňami za študentské vedúce posty; zhromažďovaním prostriedkov pre študentské organizácie; a vedením stretnutí.“

Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.