Formovanie globálneho bezpečnostného prostredia: staré inštitúcie pre nové misie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

eac, fpvmv

 

Stále viac globalizovaný svet si vyžaduje globálne partnerstvá. Je preto aktuálne a stále viac užitočné diskutovať o týchto veciach v kontexte globálnej bezpečnosti.

Na Svetovom summite v septembri 2005 v New Yorku boli hlavnými výsledkami týkajúcimi sa medzinárodnej bezpečnosti nasledujúce body:

  • (i) posilnenie schopnosti OSN pre poskytovanie dobrých služieb a sprostredkovania;
  • (ii) stála policajná jednotka pre mierové operácie – preto je slovenský program výcviku policajných dôstojníkov vítanou a dobre načasovanou inicatívou,
  • (iii) Mierová komisia a Fond
  • (iv) jasné a bezpodmienečné odsúdenie terorizmu – jednej z najväčších hrozieb globálnej bezpečnosti – „vo všetkých formách a prejavoch, páchanom kýmkoľvek, kdekoľvek a s akýmkoľvek dôvodom“. Svetový summit nechal na Valné zhromaždenie OSN aby uzavrelo prácu na jednotnej konvencii bola proti terorizmu a rozvinulo elementy identifikované generálnym tajomníkom OSN Kofim Annanom v Madride v marci 2005. V Madride vtedy prezentoval Kofi Annan „päť D“: (a) odhovoriť opozičné skupiny od toho, aby používali terorizmus ako taktiku na dosiahnutie cieľov (dissuading); (b) odmietnuť teroristom prístup k prostriedkom na realizáciu útokov (denying); (c) odstrašiť štáty podporujúce terorizmus (deterring); rozvinúť schopnosť štátov predchádzať terorizmu (developing); brániť ľudské práva v boji proti terorizmu (defending).


Autorka je riaditeľkou Informačnej služby OSN vo Viedni

Príspevok odznel na konferencii GLOBSEC organizovanej Euroatlantickým centrom, Slovenskou atlantickou komisiou a NATO PDD, 27.-28. októbra 2005 v Bratislave.

Plný text príspevku (v anglickom jazyku) nájdete na stránkach GLOBSEC