Francúzsko a subsaharská Afrika

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Francúzska prítomnosť v subsaharskej Afrike trvá niekoľko storočí a Francúzsko si stále udržuje pozíciu najangažovanejšej európskej mocnosti v Afrike. Francúzska angažovanosť siaha od politickej a vojenskej prítomnosti, cez kultúrnu, jazykovú a edukačnú až k hospodárskej a investičnej prítomnosti. Od druhej polovice 90. rokov dvadsiateho storočia sa parížsky prístup k Afrike mení.

Vzhľadom na váhu Francúzska v Európskej únii a na rozsiahle francúzske záujmy v Afrike je zrejmé, že subsaharská Afrika sa stala dôležitým faktorom aj pre EÚ. Popri relatívne rozsiahlej rozvojovej pomoci napríklad prvá mimoeurópska vojenská operácia EÚ bola realizovaná práve v subsaharskej Afrike – operácia Artemis v Konžskej demokratickej republike v roku 2003. A odvtedy aj ďalšie, napríklad Čad, ako prvý s výraznou stredoeurópskou (poľskou, približne 400 vojakov) vojenskou participáciou. 

Celé znenie Policy Paper nájdete na tejto linke