Hroziace následky európskeho boja proti terorizmu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Na vlády európskych krajín i vo svete rastie tlak, aby zvyšovali bezpečnosť občanov. Je povinnosťou štátu chrániť občanov, no emócie rozpútané teroristickými útokmi vedú k pokušeniu klásť bezpečnosť pred ochranu ľudských práv. obmedzenia základných práv a vlády zákona, ktoré majú byť namierené proti osobám podozrivým z terorizmu, nerobí zo svet bezpečnejšie miesto. Môže mať práve opačný efekt – skutočná bezpečnosť je ohrozovaná porušovaním, nie dodržiavaním ľudských práv.

Amnesty International urobilo vôbec prvú detailnú analýzu reakcií EÚ na teroristické útoky z 11. septembra 2001 v oblasti trestného práva. Ukázala, že zatiaľ čo sa v boji proti terorizmu zosilnila cezhraničná spolupráca, ochrana ľudských práv bola relatívne „zanedbaná“. Nevedie to len k porušovaniu ľudských práv, ale aj k právnemu zmätku a neistote.


Celý text článku nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.