Iránska otázka

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

mepforum, mep

 

Súhrn takmer všetkých kľúčových problémov súčasnej medzinárodnej politiky – odpor voči nešíreniu jadrových zbraní, podpora teroristických skupín, perspektíva demokratizácie Blízkeho a Stredného Východu či vplyv na proces modernizácie islamu. Jeho súčasťou je aj problém protichodných postojov riešenia medzinárodných kríz (silového, podporovaného značnou časťou súčasnej administratívy USA a evolučného, podporovaného väčšinou európskych krajín a Ruskom).

Už samotný oficiálny názov krajiny Iránska islamská republika napovedá, že vzťah náboženstva, štátu a politiky Iránu je veľmi úzky a významný. Nielen iránsky politický systém, ktorý vzišiel z islamskej revolúcie na konci 70. rokov minulého storočia, ale aj súčasná politická prax je determinovaná islamom a jeho ideovými východiskami. 

Väčšina expertov súhlasí s tým, že Irán sa môže stať jednou z najväčších výziev regionálnej a globálnej bezpečnosti a dokumentujú to na týchto faktoroch:

  • orientácia väčšiny elity a iránskej spoločnosti na získanie jadrových zbraní;
  • odmietanie spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE);
  • dezinformovanie medzinárodného spoločenstva o existencii vlastného jadrového programu;
  • otvorene nepriateľská politika voči Izraelu;
  • podpora mnohých organizácií všeobecne považovaných za teroristické;
  • aktívna podpora šíitskych skupín v susedných krajinách s cieľom získať ich ako stúpencov šíitského islamu;
  • upevnenie fundamentalistických prvkov vo vnútornom zriadení;
  • úsilie o získanie vedúceho postavenia v regióne spolu s obmedzením úlohy ostatných mocností v oblasti;
  • celý región (tzv. Veľký Blízky východ) predstavuje zložitý komplex rozporov a stretov záujmov: blízkovýchodný konflikt, nestabilná situácia v Iraku, v Afganistane a na Kaukaze, nestabilizovaný status Kaspického mora; problémy islamského fundamentalizmu a terorizmu, výroba a distribúcia narkotík v oblasti, atď.  


Plné znenie analýzy nájdete na tejto linke.