Keď Európa exportuje svoju politiku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

café babel

 

Úsilie EÚ podnietiť spravodlivosť a stabilitu na celom svete sa neobmedzuje len na jej podporu Medzinárodnému trestnému tribunálu (International Crime Court). Za posledných pár rokov Únia zvýšila svoje nevojenské spôsobilosti na zvládanie kríz v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.