Komisia narába s EEAS ako s votrelcom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Lisabonská zmluva vytvorila inštitúciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Únia si od toho sľubovala zefektívnenie jej zahraničnej politiky. Po viac ako dvoch rokoch prevažuje kritika.

EEAS trpí poddimenzovanými financiami, keď dostáva len 0,31 % z celkového európskeho rozpočtu. Známe sú tiež problémy aj s manažmentom a administratívou. Diplomati sú frustrovaní z toho, že väčšinu svojho času musia riešiť administratívne úlohy.

Európski diplomati musia navyše už od prvých dní pracovať pod veľkým tlakom a kritikou. Akákoľvek prezentácia úspechov z ich strany sa väčšinou stretáva s cynizmom.

Podľa Burka by sme však Ashtonovej úrad nemali odpisovať tak rýchlo. Napriek kritike totiž zaznamenal aj niekoľko úspechov.

Jedným z nich bolo napríklad rýchle naštartovanie novej politiky susedstva po Arabskej jari. Prístup na európske trhy, udeľovanie víz, či finančné dotácie sú dnes podmienené demokratickými reformami, čo sa v minulosti často prehliadalo.

Ďalšími úspechmi sú vznik novej platformy krízového manažmentu, Ashtonovej úloha v rozhovoroch o iránskom nukleárnom programe, či dobré vzťahy, ktoré sa jej podarilo vytvoriť s Európskym parlamentom.  

Na druhej strane EEAS musí vyriešiť svoje hierarchické vzťahy. Členské štáty majú rozličné predstavy o tom, čo by mala EEAS robiť. To je príčinou častokrát zlej koordinácie vo vzájomných postojoch.

Problematická je ale aj spolupráca s Komisiou. Burke tvrdí, Komisia narába s EEAS ako s votrelcom. Viazne koordinácia s komisármi, ktorí majú podobnú agendu, z čoho vznikajú nepríjemné nedorozumenia. Diplomati obviňujú Ashtonovú, že nestíha dostatočne riešiť inštitucionálne problémy. Tá je evidentne vyťažená.

Pokiaľ má Komisia a EEAS na veci rovnaký názor, je všetko v poriadku, pokiaľ však nie, tak vznikne problém. Komisári majú jasno v tom, že v zahraničnej politike nepodliehajú EEAS.

Bruke navrhuje niekoľko riešení, ako EEAS zefektívniť. To by sa mohlo napríklad dosiahnuť vymenovaním Ashtonovej zástupcu a poradného zboru. Medzi jeho návrhmi je aj reorganizácia štruktúr autorít alebo dôraz na lepší diplomatický tréning.

Diplomati EEAS a by mali dostať do kompetencie aj vyjednávanie ohľadom obchodu. EEAS by sa mal ďalej tiež zamerať aj na väčšiu koherenciu v politike susedstva, alebo zlepšenie spôsobilostí v krízovom manažmente.