Konečne spolu: EÚ a Afrika

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

european policy centre, epc

Podľa autora, predstavuje Afrika pre EÚ príležitosť vylepšiť vlastné kapacity v oblasti vonkajších vzťahov, nadobudnúť zahraničnopolitickú koherenciu ako aj možnosť rozvinúť svoju konštruktívnu úlohu mocnosti v regióne. Verí, že posilnená prítomnosť EÚ v Afrike môže byť spôsobom, ako reagovať na zmenšujúci sa európsky podiel na trhoch a zvyšujúci sa vplyv Afriky. Autor sa domnieva, že nadchádzajúce mesiace by mohli mať rozhodujúci dopad na vzťahy EÚ s Afrikou na mnohé roky dopredu.

Hybnou silou väčšieho angažovania sa v Afrike sú podľa autora prírodné zdroje a európsky záujem na bezpečnosti energetických dodávok. Mnohé významné fóra ako Svetový summit OSN v roku 2005, summity G8 v Gleneagles a Heiligendamme, Miléniové ciele OSN a Parížska deklarácia z 2005 priniesli Afriku späť do politickej agendy. Rovnaký trend naznačila aj Barrosova prítomnosť na summite Africkej únie v júli 2007, konštatuje autor.

Anylýza zdôrazňuje význam Afriky ako alternatívy k Blízkemu Východu a jeho energetickým a surovinovým zdrojom. Dôležitosť Afriky pre Európu stúpa aj v dôsledku rastúceho záujmu o tento región zo strany ďalších globálnych hráčov: Číny a USA.

Autor poukazuje na to, že výnimočné partnerstvo, ktoré signalizujú početné spoločné aktivity, závisí od prístupu oboch partnerov, rozvoja Africkej únie, silnejšej vedúcej pozície Južnej Afriky a schopnosti Afriky napredovať v riešení spoločných problémov, ktoré sužujú kontinent.

Autor sa domnieva, že politika EÚ voči Afrike sa vyvinula spolu s iniciatívami ako Európska bezpečnostná stratégia, Európska bezpečnostná a obranná politika a komplexný dialóg s Afrikou, čo prinieslo v konečnom dôsledku koherenciu v prístupe Únie.

Štúdia uzatvára, že rodiace sa partnerstvo potrebuje „niečo extra“ a ak tým má byť Spoločná stratégia EÚ-Afrika, potom je potrebné, aby sa mnohé jej pozitívne vyhliadky konkretizovali.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku môžete nájsť na tejto linke