Konvent, návrh ústavy a vonkajšie vzťahy: dopady a následky pre EÚ a jej medzinárodné postavenie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Jednou z pravdepodobne najdôležitejších reforiem je vytvorenie právnej subjektivity Európskej únie. Otvára to možnosť na vytvorenie celoeurópskej diplomatickej služby, fungujúcej pomimo existujúcej Vonkajšej služby, ktorá by asistovala ministrovi zahraničných vecí EÚ. Dopady tohto kroku sú však ešte stále nejasné a môžu mať dramatické následky na vonkajšie vzťahy EÚ.


Ďalšie analýzy môžete nájsť na stránke European Institute of Public Administration.

Dr. Simona Dukeho si môžete prečítať na tejto linke.