Kosovskí Srbi vkladajú svoju nádej do Putinovho Ruska

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Analýza z pera Igora Miliča (Balkan Investigative Reporting Network) popisuje pro-putinovské slogany a plagáty, ktoré sa objavili po celej Srbmi kontrolovanej časti Mitrovice. Pre miestnych je rozširovanie hesiel a bilboardov „iba normálnym vyjadrením spoločného presvedčenia, že Putin hrá aj naďalej vedúcu rolu v určovaní politiky Ruska v Kosove.“

Odkedy Rusko v Bezpečnostnej rade OSN vetovalo rezolúciu o budúcom štatúte tejto juhosrbskej provincie, sympatie k Putinovi dosiahli v severnej Mitrovici svoje historické maximum. Rusko tak vtedy zabránilo usporiadaniu, v rámci ktorého by Kosovo získalo istú formu nezávislosti pod dohľadom medzinárodného spoločenstva.

Milič vyzdvihuje vieru kosovských Srbov, že výsledok súčasnej fázy rozhovorov o budúcnosti Kosova bude závisieť v prvom rade od postoja Kremľa. Bude potrebné nájsť kompromis v situácii, kedy etnickí Albánci z Prištiny požadujú nezávislosť, zatiaľ čo srbská vláda je ochotná garantovať regiónu maximálne formu širokej autonómie.

Rozpor pretrváva aj medzi USA a západnými spojencami na jednej strane a Ruskom na strane druhej. Zatiaľ čo Američania by radi videli Kosovo ako samostatnú jednotku, Rusko sa snaží nájsť kompromis medzi Belehradom a Prištinou vyhovujúci obom stranám. Namieta, že ak by sa problém riešil unilaterálne a bez hľadania vzájomného kompromisu, vytvorilo by to nebezpečný precedens, ktorý by mohol mať neblahý dopad na štiepenie ďalších regiónov v post-sovietskom priestore.

Kosovskí Srbi sa podľa autora domnievajú, že Putin bude ochraňovať práve ich záujmy. Má to tvoriť súčasť jeho snahy o úplné obnovenie postavenia Ruska ako svetovej mocnosti. Medzi kosovskými Srbmi sa však objavujú nejednotné postoje v otázke, či by bolo Rusko proti unilaterálnej rezolúcii o Kosove ochotné zasiahnuť v regióne aj vojenskou silou. Autor zdôrazňuje, že pre kosovských Srbov má ruská podpora veľký symbolický význam. Ide najmä o tie skupiny, ktoré žijú mimo severnej oblasti provincie, nakoľko nemajú až taký veľký vplyv na spravovanie územia. Milič myšlienku rozvíja a tvrdí, že Putin je pre tamojších Srbov idolom aj kvôli svojej osobe. Mnohých na ňom fascinuje jeho výzor, zručnosti v bojových umeniach a skúsenosti so službou v spravodajskej službe.

Politickí predstavitelia kosovských Srbov sa zhodujú na tom, že Putinov názor je pre hľadanie odpovede na otázku budúcnosti ich regiónu dôležitý. Na druhej strane sa však nevedia zhodnúť, do akej miery bude Rusko ochotné rozširovať mieru svojej podpory pre tento región.

Milič uzatvára, že mnoho kosovských Srbov pozerá na Putina s vierou, že bude schopný nájsť si cestu k udržaniu medzinárodného vplyvu aj po tom, čo sa v marci 2008 skončí jeho druhé funkčné obdobie na poste prezidenta a on sa o zvolenie do tohto úradu nebude môcť opätovne uchádzať.


Kompletné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.