Krátkozraké európske škrty v obrane

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tieto škrty prichádzajú v dobe, kedy sa európska snaha niesť na svojich pleciach spravodlivý diel z celkovej obrannej záťaže Západu stala terčom pochybností- v neposlednom rade v Afganistane, kde väčšina európskych krajín obmedzila svoju účasť prostredníctvom myriády „námietok“, ktorá zvyčajne slúži len k tomu, aby udržali jednotky danej krajiny ďaleko od nebezpečnejších zón.

K škrtaniu výdavkov na obranu zároveň prichádza v čase, kedy Európu v oblasti celkových výdavkov na obranu po prvý raz v dejinách predbehla Ázia. Zdá sa, že dlhodobé postavenie západnej Európy sťaby miesta s najvýznamnejšou koncentráciou vojenskej sily na svete po Spojených štátoch a Rusku sa končí.

Spojené štáty v úlohe dominantnej svetovej vojenskej veľmoci nemajú (aspoň zatiaľ) žiadneho vážnejšieho súpera. USA konec- koncov vynakladajú na svoje ozbrojené sily rovnakú čiastku ako zvyšok sveta dokopy. S rapídnym nárastom vojenských výdavkov Číny sa však tento obraz rýchlo mení. Oficiálne tempo rastu čínskych vojenských výdavkov- 15 percent ročne v priebehu posledných desiatich rokov- sa podstatne zvýšilo a existujú tu aj značné skryté vojenské výdaje. Rastúce znepokojenie čínskych susedov, najmä Indie, potom vedie k pozoruhodnému vzostupu výdavkov na obranu aj na strane ďalších ázijských veľmocí.

Škrty v európskych výdavkoch na obranu navyše začínajú vyvolávať vážne pnutia vo vnútri samotnej Severoatlantickej aliancie. NATO je často označované ako stavba stojaca na svojich pilieroch a architráve, ktoré symbolizujú spoločné hodnoty tvoriace základ aliancie. Aj počas Studenej vojny však Američania často poukazovali na skutočnosť, že európsky pilier chýba. Väčšie „zdieľanie záťaže“ bolo rutinnou americkou požiadavkou.

Táto diskusia sa môže čoskoro opäť vyostriť teraz, keď aj USA teraz čelia vážnym rozpočtovým problémom o nič menším ako Európa. V čase úsporných opatrení by americkí politici skutočne mohli len s ťažkosťami chápať ochotu Európy škrtať rozpočty na obranu, ktoré sú už v súčasnosti hlboko pod oficiálnym cieľom NATO dve percentá HDP.  


Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v českom jazyku nájdete na tomto odkaze.