Kto vyhral voľby v Palestíne?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ssve, spoločnosť pre strednú a východnú európu

 

Približne povestných sto dní je odpoveď na v úvode položenú otázku viac ako zrejmá. Víťazom volieb, ktoré sa v pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu (West Bank) po dlhších emotívnych rokovaniach aj v rátane východnej časti Jeruzaléma (East Jerusalem) konali dňa 25. januára 2006, stalo politické hnutie Hamas (vo voľbách reprezentované koalíciou pod názvom Zmena a Reforma). Napriek zdanlivej počiatočnej jednoduchosti odpovede, položená otázka v sebe skrýva množstvo ďalších otáznikov. Čo respektíve koho reprezentuje víťaz spomínaných volieb? Je z pohľadu budúceho vývoja v regióne na mieste nadšenie (arab. hamas) z očakávaných zmien, reforiem, či skôr obavy? Keďže víťaz palestínskych volieb je v niektorých krajinách, vrátane členských štátov EÚ, neustále prezentovaný najmä ako teroristická organizácia v jednom slede s imaginárnou al-Kajdou. Ako sa k výsledkom a víťazovi má postaviť Európa?


Plné znenie analýzy nájdete v slovenskom jazyku na tejto linke.