Medvedev a budúcnosť čínsko-ruských vzťahov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Snáď viac, ako hocičo iné, sa zo štátnej návštevy ruského prezidenta Medvedeva v Číne zdôrazňujú tri termíny: strategické partnerstvo, stabilita a udržateľnosť. Tiež to znamená, že Moskva a Peking zvládli dosiahnutie politickej stability a kontinuity počas troch vodcovských prechodov: Jeľcin, Putin a Medvedev v Rusku a Deng, Jiang a Hu v Číne. Aké sú vyhliadky rusko-čínskej politiky pod Medvedevom? Ktoré sú oblasti bilaterálneho vzťahu, kde je spolupráca viac ako vzájomná konkurencia, a naopak? Ako sa tento vzťah adaptuje na neustále sa meniace domáce a medzinárodné prostredie? Treba sa tiež pýtať, na koľko strategické je súčasné „strategické partnerstvo“. Ako budú Moskva Peking pokračovať a zlepšovať toto „vždy najlepšie“ partnerstvo?

Pozitívnejšie spoločné pohľady sa objavujú v čase, kedy Rusko a Čína čelia významnejšej stagnácii v spoločnom bilaterálnom vzťahu. Časté vzájomné pôsobenie pod prezidentom Putinom neviedlo k výraznejšiemu ekonomickému postupu. V roku 1994 bývalý ruský prezident Jeľcin odsunul myšlienky vybudovania ropovodu do Číny. Svetový gigant vo výrobe (Čína) a energetická superveľmoc (Rusko), dodnes ešte diskutujú. Na druhej strane je Rusko snáď jedným z mála západných národov, ktoré profitujú zo súčasných vysokých cien energií. Paradoxne, Rusko na sklonku výrobných schopností a neochoty stať sa pre Čínu dodávateľom nespracovaných surovín sa voviedlo do svojho prvého obchodného deficitu s Čínou (8 miliárd dolárov v 2007) od rozpadu Sovietskeho zväzu. Dokonca jeden z prosperujúcich ruských obchodov so zbraňami do Číny sa zastavil. Bez tohto obchodného spojenia sa štrukturálny problém – Rusko ako dodávateľ surovín pre Čínu – nemusí ľahko vyriešiť. Tieto problémy alebo stagnácia, medzi iným, sú veľmi nežiaduce pre Rusko a Čínu, hoci ani jeden z nich nevyvolal ďalšie problémy alebo sa nestal spolitizovaným. Avšak ich existencia a rozsah nie sú v záujmoch Ruska a Číny. Spolupráca s Čínou si vyžaduje trpezlivosť, vnímanie a pragmatizmus. Zdá sa, že Medvedevova vláda poskytuje príležitosť.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku nájdete v zborníku EU-Russia Review "Russian Foreign Policy" na stránke EU-Russia Centre.