Mesačník Obrana – júl 2007

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Úvodná reportáž sprostredkúva čitateľom najväčšie cvičenie slovenských OS v tomto roku, ktoré sa uskutočnilo v júni vo Vojenskom výcvikovom tábote Lešť. Cieľom civičenia bola certifikáca martinského mechanizovaného práporu a národného podporného prvku, ktoré by mali byť počas prvých šiestich mesiacov roku 2008 nasadené podľa potrieb velenia NATO na podporu mieru v niektorej z krízových oblastí sveta.

Júlové číslo dokumetuje aj medzinárodné a historicky prvé civičenie zástupcov slovenských Ozbrojených síl s českými kolegami v oblasti civilno-vojenskej spolupráce, ktoré sa konalo na prelome mája a júna na slovenskom Liptove.

Generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MOSR plk. Jozef Viktorín v rozhovore objasňuje nové podmienky pre profesionálnych vojakov podľa novely Zákona o štátnej službe a najnovší vývoj v oblasti vojenskej personalistiky, rozvoja ľudských zdrojov a regrutácie. V náväznosti na personálne otázky obsahuje mesačník článok o dokončení transformácie vojenského školstva v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR, približuje dôvody a ciele transformácie. Tému  obsahovo dopĺňa aj prípevok s názvom „Ako do misie?“, zaoberajúci sa kritériami pre výber personálu do zahraničných misií.

Ostatné vydanie Obrany mapuje priebeh operácie „Presun–Redeployment“ v podaní slovenskej ženijnej jednotky pôsobiacej v Afganistane v rámci misie Severoatlantickej aliancie ISAF. Presun z leteckej základne KAIA v Kábule na nebezpečnejší juh krajiny, na leteckú základňu KAF v Kandaháre, vláda schválila vo februári tohto roka.

Na pozadí organizácie výročného rokovania Najvyššej riadiacej rady NATO pre oblasť kuriérskej služby v Bratislave sa Obrana venuje úlohám a poslaniu vojenskej kuriérskej služby a tiež zásadám manipulácie s utajovanými infromáciami.

Autori si dali v sekcii Medzinárodné vzťahy za cieľ priblížiť Bezpečnostnú a obrannú politiku Európskej únie s jej pozadím, inštitucionálnym zabezpečením a ambíciami.  Magazín neobchádza ani hstorické témy, aktuálne je to osoba generála Alexandra Čunderlíka a československé dunajské ľodstvo, špeciálne loď „Prezident Masaryk“.


Elektronickú verziu mesačníka Obrana nájdete na tejto linke