Migračná politika EÚ vo vzťahu ku krajinám Stredomoria a Blízkeho Východu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Robert Schuman Centre for Advance Studies

Nová európska migračná politika slúži skôr záujmom samotnej EÚ, než záujmom migrantských pracovníkov, tvrdia autorky štúdie. Skôr než na práva migrantov prichádzajúcich z krajín stredomorského regiónu, sa migračná politika sústreďuje na ilegálnu imigráciu, riadenie migrácie, hraničné kontroly a na boj proti terorizmu.

Správa konštatuje, že Komisia zameriava svoju pozornosť a zdroje na Turecko a Maroko, ktoré sú len tranzitnými krajinami, namiesto toho, aby sa priamo obracala na krajiny pôvodu migrácie a pridala sa tak k názoru Svetovej banky a Európskeho parlamentu.

Autorky tvrdia, že vonkajšia migračná politika EÚ sa pokúča „europeizovať“ krajiny geograficky najbližšie k Európe rôznymi regionálnymi prístupmi a nepresadzuije „globálnu a homogénnu regionalizáciu“.

Štúdia navrhuje, aby krajiny stredomorského regiónu vytvorili „efektívny jednotný regionálny rámec“, čo by im umožnilo v diskusii s EÚ hovoriť „jednotným hlasom“.


Text štúdie v plnom znení v anglickom jazyku nájdete na tejto linke