Moderné prístupy k diplomatickému remeslu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Za ostatné roky, predovšetkým po vstupe krajiny do EÚ a NATO, zrealizovalo MZV SR viacero modernizačných a racionalizačných opatrení. Keďže kľúčovým aktívom každej organizácie sú jej zamestnanci a v prípade tradične hierarchickej a konzervatívnej zahraničnej služby, ktorej úspech závisí predovšetkým od profesionality diplomatov, to platí dvojnásobne, v nasledujúcich riadkoch sa bližšie pozrieme na to, čo by sme od dnešného profesionálneho diplomata, navyše v slovenskom kontexte, mali vlastne vyžadovať.

Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.