Moldavsko: revolúcia pokračuje?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Prvá politická osobitosť republiky spočíva v tom, že Moldavsko je jediným štátom v postsovietskom priestore, v ktorým v priebehu posledných ôsmich rokov vládne Komunistická strana Moldavskej republiky (PCRM). Na jej čele stojí súčasný prezident Vladimir Voronin. Je však pravdou, že všetci doterajší prezidenti Moldavska, t. j. aj prvý prezident Mircea Snegur a Petru Lucinschi boli takisto bývalými členmi komunistickej strany a vo svojej politickej filozofii sa od seba výraznejšie neodlišovali. Napriek tomu je to práve Voronin, ktorý sa priamo opiera o komunistickú stranu, s pomocou ktorej pevne ovláda krajinu.

Príčinou návratu komunistov z politického prepadliska bola sociálno-ekonomická a politická kríza, v ktorej sa Moldavsko ocitlo po vyhlásení nezávislosti, ako aj konflikt v Podnestersku. Demokracia prestala byť v očiach obyvateľstva atraktívnu ideou. Na druhej strane komunisti využívali nostalgiu za starými pokojnými časmi a pritom zohľadnili nové podmienky, v ktorých sa Moldavsko ocitlo, predovšetkým blízkosť k Európe. Vyhlásili sa tak za „stranu nového typu." Inak povedané, transformácia komunistickej strany spočíva v ideálnom spojení boja za vybudovanie európskeho Moldavska s uctievaním pamiatky a dedičstva V. I. Lenina. Od roku 2001 je PCRM vládnucou stranou. Ukázalo sa, že občania Moldavska takisto volia stabilitu a práve na to komunisti vo svojej propagande a politike kládli dôraz.

Ďalším špecifikom politického systému Moldavska je fakt, že ide o parlamentnú republiku. To znamená, že prezidenta volí parlament troma pätinami hlasov zvolených poslancov. Vzhľadom na to, že moldavský parlament pozostáva zo 101 mandátov, zvoleným je kandidát, ktorého podporilo 61 poslancov.

Výsledkom posledných volieb, ktoré sa konali 5. apríla 2009, bol zisk PCRM vo výške 49,8 % hlasov. Prepočítanie hlasov po protestoch opozície tento výsledok, ktorý znamenal 60 mandátov pre najsilnejšiu stranu v parlamente, potvrdil. Na zvolenie nového prezidenta jej teda bude chýbať iba jediný hlas a možno očakávať, že nebude veľkým problémom získať ho spomedzi opozičných poslancov.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.