Muammar Kaddáfí, Západ a Rusko – evolúcia vzťahov?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Je potrebné vziať do úvahy dôležité geopolitické okolnosti uvedenej návštevy. Návšteva prebiehala od 31. októbra do 2. novembra 2008, v predvečer najdôležitejšej udalosti, ktorá pútala pozornosť celého sveta, konkrétne volieb prezidenta USA. Je otázkou, do akej miery išlo o náhodu alebo cieľavedomý krok líbyjského vodcu.
 
Berúc do úvahy komplikované a napäté vzťahy medzi Líbyou a Západom, ako aj krehkosť prímeria, možno s určitosťou povedať, že voľba termínu návštevy nebola náhodná. Stretnutie v Moskve malo samo o sebe určité politické zafarbenie a do istej miery môže viesť k zmenám priorít Líbye a ovplyvniť úroveň jej vzťahov so Západom.

Pre pochopenie podstaty vzťahov medzi Líbyou a západným svetom je potrebné poznať ich vývoj od nástupu Muammara Kaddáfiho k moci. Vyznačovali sa viac než zložitým charakterom. Azda iba politický zázrak a niektoré medzinárodné problémy, ktoré boli USA a ich spojenci nútení riešiť, zachránili Líbyu pred osudom Iraku a Afganistanu. Veď v priebehu niekoľkých desaťročí bol Kaddáfi považovaný div nie za teroristu č. 1 na celom svete, pričom Líbya je doposiaľ predmetom pozornosti USA.

Negatívny vzťah Kaddáfiho voči Západu sa prejavil ihneď po revolúcii v roku 1969, keď si nové vedenie Líbye vyžiadalo okamžitú likvidáciu vojenských základní a stiahnutie cudzích, t. j. amerických a britských vojenských síl z územia krajiny. Postupe sa tento postoj dotkol aj obyčajných cudzincov. Talianski kolonisti boli z Líbye vyhnaní 7. októbra 1970. Tento deň bol vyhlásený za „deň pomsty“ za roky talianskeho kolonializmu. V ďalších rokoch sa v Líbyi plánovite likvidovali všetky prvky a atribúty západného spôsobu života. Muammar Kaddáfi, podobne ako jeho egyptský sused a ideový inšpirátor Abdel Násir, definoval ako svoj cieľ vybudovanie arabského socializmu. V roku 1977 bola Líbya premenovaná na Líbyjskú veľkú socialistickú ľudovú arabskú džamahíriju. Jej slávnostného vyhlásenia sa zúčastnil aj otec kubánskej revolúcie Fidél Castro.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.