Nepríjemný sused EÚ: Čas na novú politiku pre Bielorusko

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

centre for european reform, cer

 

Podľa CER by EÚ mala zintenzívniť úsilie v podpore občianskej spoločnosti a zrevidovať svoje metódy pomoci pre mimovládne organizácie. EÚ musí v tejto oblasti vyvinúť aj diskusiu s Ruskom o najlepšom spôsobe podpory programu reforiem v rámci Bieloruska.

Zhrnutie CER

  • 19. marca si ľud Bieloruska – malej, ale strategicky významnej krajiny – volil prezidenta. Prezident Alexander Lukašenko si bol istý, že voľby vyhrá s veľkým náskokom. Aj napriek tomu, že voľby nie sú slobodné a spravodlivé, ľudové protesty na spôsob ukrajinskej „oranžovej revolúcie”, sú nepravdepodobné.
  • Súčasná politika EÚ „podmienenej účasti“ zlyhala v zlepšovaní situácie v Bielorusku. EÚ odmietla služby a prerušila styky s režimom, ale ten sa stal ešte autoritárskejším.
  • EÚ potrebuje novú politku. Mala by režimu ponúknuť veľké podnety pre reformu, ale tiež jasne povadať, že akékoľvek ďalšie represie vyvolajú tvrdú odozvu. EÚ by mala zintenzívniť úsilie v podpore občianskej spoločnosti a zrevidovať svoje metódy pomoci pre mimovládne organizácie.
  • Európski lídri by mali Rusku tlmočiť legitímny záujem, ktorý má EÚ na spôsobe vládnutia v Bielorusku. EÚ by mala zároveň zdôrazniť, že Bielorusko nepovažuje len za figúrku v geopolitických hrách. Aj EÚ, aj Rusko by mali úžitok zo stabilného, prosperujúceho a demokratického Bieloruska.


Plné znenie dokumentu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.