Nová vojenská doktrína Ruskej federácie a NATO

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podľa názoru generálneho tajomníka NATO Vojenská doktrína Ruskej federácie nereflektuje reálny svet, ruskí lídri sú ešte v zajatí starého myslenia a Rusko pokračuje v pohľade na NATO ako hlavnú bezpečnostnú hrozbu a nie ako na spojenca. Ruský prezident Medvedev odmieta, že doktrína je návratom k studenej vojne, ako aj to, že NATO je označené ako hlavná hrozba ruskej národnej bezpečnosti. Zároveň zdôrazňuje, že dôvodom na obavy je nekončiaca expanzia NA


Analýza vyšla v druhom tohtoročnom čísle periodika Transatlantické listy, ktoré vydáva Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). Toto číslo Transatlantických listov nájdete na tejto linke.

Autor je pracovníkom CENAA.