Nový začiatok pre NATO a Rusko

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Anders Fogh Rasmussen je generálny tajomník NATO.


V prvom rade sme v celej škále oblastí posilnili praktickú spoluprácu.

  • Boj s terorizmom. Keďže terorizmus je nadnárodnárodná bič, dokážeme ho premôcť len ak budeme postupovať spoločne. Krajiny NATO a Rusko sa dohodli na spoločnom vyhodnocovaní teroristických hrozieb a už teraz dochádza k významnému pokroku v niekoľkých konkrétnych projektoch. Spolupracujeme napríklad v snahe zabraňovať hrozbe útokov na hromadnú dopravu a ďalšie miesta, kde sa ľudia zhromažďujú. V rámci spoločného programu diaľkovej detekcie výbušnín nazývaného STANDEX sme nadviazali spolenie medzi poprednými výskumnými ústavmi a laboratóriami v krajinách NATO a v Rusku, aby sme rôzne techniky integrovali do jednotného systému detekcie výbušnín a identifikácie potenciálnych útočníkov.
  • Prevencia šírenia jadrových zbraní. Šírenie jadrového potenciálu a balistických rakiet predstavuje pre medzinárodné spoločenstvo ako celok zásadnú obavu a pre krajiny NATO a Ruskú federáciu vážnu a silnejúcu hrozbu. Experti z NATO a Ruska sa niekoľko krát zišli a prediskutovali ako môžu ich krajiny tejto hrozbe najlepšie čeliť spoločne, a túto spoluprácu teraz prehlbuje pracovná skupina pre riadenie stavu zbraní, odzbrojenia a nešírenia jadrového potenciálu.
  • Stabilizácia Afganistanu. Záujem Ruska na stabilnom Afganistane je rovnako silný ako medzi spojencami NATO. Na jar roku 2010 sa k medzinárodným jednotkám ISAF pod vedením NATO po prvý raz dostali prepravné kontajnery cez ruské územie, čím sa otvorila ďalšia dôležitá komunikačná línia. Spoločný projekt NATO- Rusko zaisťujúci protidrogový výcvik personálu z Afganistanu a strednej Ázie má viac ako 1300 absolventov, z nich mnohí už svoje nadobudnuté zručnosti využili k zachyteniu niektorých z najväčších zásielok heroínu v regióne. V náväznosti na návrhy, ktoré som minulý rok v decembri v Moskve predložil, ruskí lídri naďalej zvažujú, že by Afgánskej národnej armáde ešte prispeli vrtulníkmi a výcvikom.

Okrem posilnenia praktickej spolupráce sme behom minulého roku osviežili Radu NATO- Rusko a rozšírili a prehĺbili náš dialóg. Viedli sme otvorené, úprimné a konštruktívne diskusie nad širokou paletou ruských a spojeneckých bezpečnostných obáv a nad návrhmi ich riešenia. Napriek tomu, že nás tieto diskusie nedoviedli k spoločnému názoru vo všetkých otázkach, rozhodne prispeli k budovaniu väčšej miery vzájomnej dôvery, ktorá nesporne prospeje ďalšej spolupráci.

To isté platí o spoločnom prieskume bezpečnostných výziev, ktorý tiež prebiehal mimoriadne dobre, takže došlo k dohode pri piatich hrozbách a výzvach, ktoré si vyžadujú posilnenú spoluprácu: ide o terorizmus, Afganistan, pirátstvo, šírenie zbraní hromadného ničenia a prírodné i človekom spôsobené katastrofy. Rozvádzame už podrobnosti vhodných praktických projektov, ktoré budeme spolu uskutočňovať.

Vzťah NATO- Rusko sa rozvíjal aj v ďalších oblastiach. NATO bolo voči Rusku úplne transparentné ohľadom tvorby novej strategickej koncepcie Aliancie, čo, dúfam, u ruských partnerov povzbudí podobnú transparentnosť pri rozvoji ich vlastných strategických dokumentov. NATO sa tiež ujalo iniciatívy v snahe prekonať patovú situáciu pri Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe, ktorá je prísľubom posilnenia kontroly a transparentnosti konvenčných zbraní.

V súhrne tieto úspechy dokazujú, že vo vzťahoch NATO- Rusko skutočne vychádzame z nového začiatku. Optimizmus ohľadne budúcnosti nášho vzťahu ma však neoslepuje a vidím pretrvávajúce ťažkosti. Spojenci NATO sú stále znepokojení kvôli Gruzínsku, kde sú v hre nezhody nad zásadnými princípmi. Aj v Rusku niektoré obavy pretrvávajú- napríklad nad politikou otvorených dverí, ktorej sa NATO drží. Som presvedčený, že tieto obavy nie sú opodstatnené a že rozširovanie NATO upevňuje bezpečnosť a stabilitu i pre Rusko.

 

 


Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v českom jazyku nájdete na tomto odkaze.