Obrana – december 2007

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

  • Rozhovory

Rumunský minister obrany Teodor Viorel Melescanu hovorí o spolupráci so Slovenskou republikou v branno-bezpečnostnej oblasti, o zmenách v rumunskej armáde,  pôsobení Rumunov medzinárodných operáciách a skúsenostiach s profesionálnymi ozbrojenými silami.

Slovenský minister obrany František Kašický  hodnotí v rok 2007 z pohľadu zmien v rezorte obrany (vytvorenié programových plánov na roky 2009-2010, plán centrálneho obstarávania, zmeny vo finančnom zabezpečení profesionálnych vojakov), o spoločnom financovaní nasadzovania bojových skupín v rámci zabezpečenia operácií medzinárodného krízového manažmentu či Európskej obrannej agentúre.

Pri financovaní bojových skupín ide podľa ministra Kašického o to, aby pri nasadzovaní bojových skupín do operácií bola časť nákladov hradená aj zo spoločného rozpočtu EÚ a len časť zo štátneho rozpočtu, respektíve z rozpočtu ministerstva obrany tej-ktorej členskej krajiny. Hoci v rámci EÚ takýto projekt na roky 2007 a 2008 funguje, Slovensko má záujem, aby pokračoval aj naďalej, minimálne v rokoch 2009 a 2010, pretože na toto obdobie Slovensko pripravuje bojové skupiny. Minister dodáva, že EÚ je v tomto smere viac vpredu ako NATO.

Európsku obrannú agentúru z nášho hľadiska rezort považuje za veľmi dôležitý prostriedok, pomocou ktorého sa Slovenská republika a náš obranný priemysel môžu etablovať v rámci EÚ. Slovenské firmy, či už vo vlastníctve štátu, alebo aj súkromné, tak môžu využívať poznatky, kontakty a možnosti, ktoré táto organizácia poskytuje.

  • Slovenská vrtuľníková jednotka odletela do Kosova

Vláda Slovenskej republiky schválila v októbri vyslanie vrtuľníkovej jednotky do Kosova (KFOR) na obdobie od 16. decembra 2007 do 16. júna 2008. Budú tam vždy dva vrtuľníky Mi-17 a 35 príslušníkov lietajúceho a zabezpečujúceho personálu. Predpokladaný nálet na jeden stroj je približne 50 hodín za mesiac. Celkový nálet by počas misie nemal prekročiť hranicu 600 hodín. Na rozdiel od pôsobenia v Bosne a Herzegovine v rokoch 2002-2003, kde naša vrtuľníková jednotka plnila úlophy spolu s Holanďanmi, v kosovskom Šajkovaci budú slovenskí vojaci sami.   

  • Príbeh jedného vojaka

Život vo vojenskej rodine má svoje špecifiká. V článku venovanom kariére rotmajstra Petra Andreánskeho, ktorý strávil v misiách päť rokov a dva mesiace, ilustruje Obrana vplyv prefesionálnej vojenskej služby na rodinný a osobný život vojakov.

  • Slováci na Cypre

Štátny tajomník ministerstva obrany Jaroslav Baška navštívil v čese nepokojov a demonštrácií slovenských vojakov pôsobiacich v misis OSN na Cypre. Velitelia misie UNFICYP vysoko oceňujú prínos našej jednotky  k dodržiavaniu krehkého prímeria medzi obyvateľmi Cyperskej republiky a obyvateľmi medzinárodne neuznanej Severo-cyperskej tureckej republiky. Zastúpenie Slovenska v tejto misii bude aj naďalej trvať. Cyprus je totiž jeden z troch regiónov, v ktorých chce Slovenská republika aj naďalej zachovať pôsobnosť. Štátny tajomník riešil problém s vyplácaním vojakov slúžiacich na Cypre v amerických dolároch. Štátny tajomník vojakov informoval, že budú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia vyplácanie finančných prostriedkov v euro. Tejto zmene pomôže aj skutočnosť, že od 1. januára 2008 prešiel Cyprus na euro menu.

  • Prieskum o korupcii v armáde

Jednou z úloh „Akčného plánu boja proti korupcii“ je sociologický výskum názorov príslušníkov rezortu obrany na korupciu, ktorý sa vykonáva pravidelne v dvojročných intervaloch medzivojakmi, ale aj civilnými zamestnancami rezortu. Oddelenie analýz a verejnej mienky zisťovalo, či sú alebo nie sú korupcia, klientelizmus a rodinkárstvo javy, ktoré negatívne ovplyvňujú prácu a medziľudské vzťahy priamo na pracovisku, respektíve, že či sa respondenti stretli s javmi ako „protislužby“, zneužívanie postavenia, zvýhodňovanie rodiny a priateľov.


Elektronickú verziu mesačníka Obrana môžete nájsť na tejto linke