Obrana – február 2008

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 • Obrana neobchádza okolnosti demisie ministra Františka Kašického a menovanie štátneho tajomníka Jaroslava Bašku do funkcie ministra obrany. Informuje ďalej o posilnení generálskeho stavu o troch nových generálov, ktorých v januári menoval hlavný veliteľ OS SR Ivan Gašparovič. Jeden z nich, brigádny generál Jozef Viktorín, hovorí v rozhovore o svojom doterajšom pôsobení a predstavách do budúcnosti.
 • Po štyroch rokoch od vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie sa z podnetu Ministerstva obrany realizoval sociologický prieskum o pohľade verejnosti na členstvo v NATO. Prieskum skúmal, vnímaný dopad vstupu na bezpečnosť Slovenska a na kvalitu armády SR.
 • Dnes má slovenská armáda zastúpenie na všetkých veliteľstvách Severoatlantickej aliancie od Norfolku v USA cez Lisabon, Shape a Brusel až po taliansky Neapol. Mesačník Obrana približuje pôsobenie Slovákov v štruktúrach NATO a ponúka ich skúsenosti z terénu.
 • Najlepší poddôstojník OS SR roka 2007 nrtm. Milan Halach v osobnom vyznaní zdôrazňuje, že byť inštruktorom odborného výcviku je pre neho česť.
 • Nové technológie v armáde predstavuje národný riaditeľ pre vyzbrojovanie OS SR Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD.
 • Obrana vás zavedie na pracovisko, ktoré spĺňa najvyššie kritéria – do martinskej odbornej výcvikovej školy, kde pripravujú osádky pre jeden z našich najmodernejších zbraňových systémov, raketomety Modular.
 • Redaktori Obrany sledovali vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť previerky frekventantov martinskej odbornej výcvikovej školy.
 • V rozhovore s šbnrtm Richardom Fabricusom hovorí hlavný poddôstojník OS SR o rozvoji poddôstojníckeho zboru, ktorý je podla náčelníka generálneho štábu generála Ľubomíra Bulíka „chrbticou ozbrojených síl“.
 • Dozviete sa pozadie príprav martinského práporu pre potreby síl rýchlej reakcie NATO, a najmä logistickej podpornej skupiny resp. Národného podporného prvku (NSE).
 • V súvislosti s prechodom Slovenska ne jednotnú menu euro prináša Obrana prehľadnú schému časového harmonogramu a vyratúva výhody spojené s prechodom na európsku menu.
 • Píše aj o cieľoch personálneho manažmentu MO SR a jeho ťažisku na motiváciu a stimuláciu profesionálnych vojakov. 

Elektronickú verziu mesačníka OBRANA nájdete na tejto linke