Obrana – november 2007

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štátny tajomník Ministerstva obrany Jaroslav Baška v rozhovore pre Obranu hovorí o príprave rezortu na zavedenie eura. Na používanie eura sa musí pripraviť samotné ministerstvo ale aj všetky jeho rozpočtové a príspevkové organizácie či štátne podniky, ktorých je ministerstvo zriaďovateľom. Uvažuje sa tiež o tom, že by sa vyplácanie zahraničného príspevku našim vojakom na zahraničných misiách zmenilo z dolára na euro v predstihu. Podľa Jaroslava Bašku vyplácanie príspevku v dolároch nie je výhodné len z pohľadu oslabovania dolára voči euru ako referenčnej meny pre slovenskú korunu, ale aj preto, že napríklad v misiách na Balkáne sa v bežnom živote aj mimo rozmiestnenia našich jednotiek dá platiť v eurách. Na Cypre bude od 1. januára 2008 platiť euro, takže aj tam by bola realizácia tejto zmeny vhodná čo najskôr, dodáva štátny tajomník.

Obrana informuje o návšteve ministra obrany Františka Kašického v Nórsku, kde sa okrem iného dohodol, aby sa naši vojaci mohli zúčasťnovať na cvičeniach v sťažených klimatických podmiekach ne severe. Obrana prináša i rozhovor s nórskou ministerkou obrany Anne-Grete Strǿm-Erichsenovou.

O svojej práci náčelníka štábu koordinácie a riadenia operácií v rámci misie Severoatlantickej aliancie ISAF v Afganistane rozpráva brigádny generál Pavel Macko. Pôsobí v najvyššej funkcii, akú kedy zastával príslušník Ozbrojených síl SR na veliteľstvách operácií medzinárodného krízového manažmentu. Medzi jeho úlohy patrí i koordinácia a zľaďovanie operácií ISAF a operácie Trvalá sloboda.

Analýza sa venuje vyzbrojovaniu v NATO a v tejto súvislosti aj národnej stratégii vyzbrojovania v jednotlivých členských krajinách. Mesačník predstavuje aj unikátny výcvikový polygón, ktorý vyrastá vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Slúžiť bude pre prípravu armádnych, policajných, protiteroristických, záchranárskych a ďalších jednotiek.

V historickej časti približuje novembrové číslo talianske trojmotorové bombardéry firmy Savoia-Marchetti, ktoré mohlo podľa odborníkov smelo konkurovať výzbroji veľmocí počas druhej svetovej vojny. Vojenský historický ústav pripomína osobu slovenského generála II. triedy Štefana Jurecha, ktorého plány na prechod Rýchlej divízie k Červenej Armáde počas druhej svetovej vojy nevyšli a ktorý bol ku konci vojny odvlečený do Nemecka, kde aj zahynul.

V ďalšej analýze Obrana mapuje spoluprácu rezortov obrany s filmovým priemyslom a to aj na príklade kasového trháku americkej produkcie Transformers, kde úlohy amerických vojakov takmer výlučne hrali armádni profesionáli.

Analýza vypracovaná pre potreby ministra odhalila, že po zmene zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov naozaj došlo ku zatraktívneniu služby v Ozbrojených silách. Armáda eviduje, že sa počet záujemcov o službu v profesionálnej armáde zvýšil. Veľký záujem o službu v ozbrojených silách sa prejavil v júni, teda mesiac pred nadobudnutím účinnosti novely zákona, čo je mimo iného dôsledkom toho, že pracovníci regrutačných stredísk začali už v priebehu mája propagovať medzi civilnou verejnosťou, predovšetkým na stredných školách, zmeny, ktoré prinesie novela zákona. Zdôrazňovali najmä zlepšenie finančných podmienok služby pre hodnostnú kategóriu mužstvo.

Reportáž v novembrovej Obrane hovorí o najväčšom vojenskom cvičení Ozbrojených síl od roku 2002 pod názvom Železná dýka. Výnimočné bolo nielen počtom cvičiacich vojakov či techniky, ale aj tým, že sa odohrávalo naraz na troch rôznych miestach. Téma znela: Prápor ako súčasť mnohonárodnej brigády NRF nasadenej do operácie NATO na podporu (vynútenie) mieru v zahraničí.


Elektornickú veziu mesačníka Obrana nájdete na tejto linke